כניסה

מרכז העצמה עירוני ז'

שם הפרויקט

עזרה לימודית לתלמידים מתקשים בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו.

 

תיאור הפרויקט/מטרות

א. יצירת קשר אישי עם תלמיד/ה בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו.

ב. עזרה לימודית לתלמידים מתקשים במקצועות הליבה כגון: שפה עברית, מתמטיקה ואנגלית.

 

אוכלוסיית הסטודנטים

סטודנטים מכל תחומי הדעת המעוניינים לפעול תמורת מלגת דיור מטעם המכללה האקדמית ת"א - יפו.

 

אופי הפעילות

חניכה לימודית של תלמידים המתקשים לימודית במקצועות הליבה: שפה עברית, מתמטיקה ואנגלית (עזרה בהכנת שיעורי בית, הכנת עבודות והכנה לקראת מבחנים).

 

היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת

ארבע שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים האקדמית (לאחר תום יום הלימודים).

כל מלגאי יוצמד לתלמיד שאותו יחנוך מבחינה לימודית.

יש להגיע לפעילות בצורה רציפה ועקבית ולגלות רצינות ואחריות.