כניסה

מרכז העצמה עירוני ז'

 

שם הארגון:

 חטיבת הביניים קריית חינוך יפו


תיאור הארגון/מטרות:

 א. יצירת קשר אישי עם תלמיד/ה בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו.

ב. עזרה לימודית לתלמידים מתקשים במקצועות הליבה כגון: שפה עברית, מתמטיקה ואנגלית.

 

שם הפרויקט:

עזרה לימודית לתלמידים מתקשים בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו.


אוכלוסיית הסטודנטים:

סטודנטים רציניים ואחראיים מכל תחומי הלימוד


אופי הפעילות:

חניכה לימודית של תלמידים המתקשים לימודית במקצועות הליבה: שפה עברית, מתמטיקה ואנגלית (עזרה בהכנת שיעורי בית, הכנת עבודות והכנה לקראת מבחנים). כל מלגאי יוצמד לתלמיד שאותו יחנוך מבחינה לימודית. יש להגיע לפעילות בצורה רציפה ועקבית ולגלות רצינות ואחריות.

 

הכשרה ראשונית והדרכה שוטפת:

ראיון קבלה עם רכז התכנית

 

רכז\ת הפרויקט: עמית זימרי

דוא"ל: zmiriamit@yahoo.com

כתובת: חידושי הרי"ם 10,יפו