כניסה

תקנון התנסויות קליניות

 

 

התנסויות קליניותhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/מידע לקראת כניסה לקליניקה.pptxהתנסויות קליניות
בית הספר למדעי הסיעודhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/הנחיות כלליות לסטודנט.docxבית הספר למדעי הסיעוד
אישור קריאת תקנון ביה"ס להתנסויות קליניות במסגרת לימודי החוג לסיעודhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/אישור קריאת תקנון להתנסויות קליניות.docxאישור קריאת תקנון ביה"ס להתנסויות קליניות במסגרת לימודי החוג לסיעוד
תיעוד אירוע בהתנסות הקלינית - ימולא ע"י הסטודנט/יתhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/ארוע חריג בהתנסות קלינית-על ידי הסטודנט.docxתיעוד אירוע בהתנסות הקלינית - ימולא ע"י הסטודנט/ית
דווח ל: ראש החטיבה מרכזת הקורס מורת ביה"ס אחר:https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/ארוע חריג במחלקה-תיעוד על ידי מדריך.docxדווח ל: ראש החטיבה מרכזת הקורס מורת ביה"ס אחר:
נוהל ערעור על ציון בהתנסות הקליניתhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/נוהל ערעור על ציון בהתנסות הקלינית.docxנוהל ערעור על ציון בהתנסות הקלינית
בית הספר למדעי הסיעודhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/הבהרות להתנהגות מצופה מסטודנטים לסיעוד בהתנסות הקלינית.docxבית הספר למדעי הסיעוד
מהלך ההתנסות הקליניתhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/מהלך ההתנסות הקלינית.docxמהלך ההתנסות הקלינית
בית הספר למדעי הסיעודhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/נוהל פעולה - פגיעה במהלך התנסות.docxבית הספר למדעי הסיעוד
בית הספר למדעי הסיעודhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/נוהל פעולה במקרה של אירוע בסיכון.docבית הספר למדעי הסיעוד
תקנות התנסויות קליניותhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/תקנות התנסויות קליניות.pdfתקנות התנסויות קליניות
קוד אתי -אחים ואחיות בישראלhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/קוד אתי -אחים ואחיות בישראל.pdfקוד אתי -אחים ואחיות בישראל
חיסון תלמידי מקצועות הבריאותhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/Takanon/חיסון תלמידי מקצועות הבריאות.pdfחיסון תלמידי מקצועות הבריאות

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג