כניסה

מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי הסיעוד

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי הסיעוד כוללת 160 נקודות זכות (223 שעות סמסטריאליות), המחולקות לארבע חטיבות לימוד שהן חובה על פי דרישת משרד הבריאות – ותכנית לימודים חמישית שהיא ייחודית למכללה האקדמית תל אביב-יפו:
1. חטיבת מדעי יסוד
הכוללת פרקים נבחרים ממדעי החברה, ההתנהגות והחיים.
2. חטיבת מדעי הסיעוד
הכוללת תיאוריות סיעודיות, אבחון סיעודי, קבלת החלטות ומיומנויות טיפול.
3. חטיבת לימודים קליניים
הכוללת לימודים עיוניים בתחומי הרפואה והסיעוד האקוטיים והכרוניים.
4. חטיבת התנסות קלינית
הכוללת התנסות מעשית במרכזים הרפואיים המובילים בישראל.
5. רק באקדמית תל אביב-יפו: חטיבה ניהולית
הכוללת ידע וכלים לאיוש תפקידים ניהוליים בתחום הסיעוד, כגון ניהול קבוצת מטופלים, ניהול משמרות בבתי חולים, ניהול מרפאות, ניהול צוותים סיעודיים, ניהול מוסד סיעודי גריאטרי ועוד.

 


לפירוט מלא של תכנית הלימודים ניתן לקרוא את ידיעון בית הספר למדעי הסיעוד.