כניסה

שיטות אופטימיזציה

הקורס יכסה את התיאוריה הבסיסית של תורת האופטימיזציה הלא ליניארית (בבעיות מינימיזציה/מקסימיזציה של פונקציית מטרה תחת אילוצי שוויון או אי-שוויון), אלגוריתמים איטרטיביים ויישומים מתחומים שונים כגון  כלכלה, למידה, עיבוד אותות ותמונה, תקשורת ועוד. חלק אינטגראלי מן הלימוד הוא יישום אלגוריתמים פשוטים בשפת MATLAB (אין צורך בידע מוקדם ב-MATLAB –  השפה תילמד במהלך הקורס) ולימוד תוכנת CVX לפתירת בעיות תכנות קמור כללי.