כניסה

מבוא לאנליזה סטטית של תוכניות

באנליזה סטטית של תוכניות מחשב אנו שואפים להסיק מסקנות על תכונות דינמיות של התוכנית (תכונות סמנטיות) ע"י עיבוד חד-פעמי של קוד התוכנית והפעלת אלגוריתמים שונים עליו (זאת בניגוד להסקת מסקנות מריצת התוכנית בפועל, בשטח או בניסויים). זהו תחום רחב ומפותח במדעי המחשב המהווה כלי חיוני בכל עיבוד אוטומטי של תוכניות, כגון קומפילציה, אימות, בטיחות, ועוד.

הקורס מתמקד בבסיס התיאורטי, אך יכלול גם אלמנט של התנסות, שיושג ע"י תרגילי תכנות.