כניסה

עקרונות שפות תכנות

קורס זה עוסק במושגי יסוד של שפות תכנות. הקורס לא נועד ללמד שפת תכנות מסוימת, אלא לתת היבט כללי על שפות תכנות, תוך התעמקות בעקרונות הבסיסיים אשר אפשר לדון בהם בצורה כללית, והם ישימים לשפות רבות ושונות. הנושאים השונים יודגמו באמצעות שפות תכנות רבות. אנו נשתדל לנצל את הנסיון והידע המוקדם של הסטודנטים. עם זאת, הקורס יכלול היכרות עם שפת התכנות הפונקציונלית ML.