כניסה

פרקים בתיאוריה של מדעי המחשב

חזרה על יסודות תורת החישוביות, הסיבוכיות והאלגוריתמים הבסיסיים; סקירת המסלולים העיקריים של חזית המחקר העכשווי במדעי המחשב התיאורטיים, אלגוריתמים מתקדמים לבעיות הקלאסיות, אלגוריתמים מקורבים והסתברותיים, חישוב מקוון, חישוב מקבילי, אלגוריתמי למידה, קריפטוגרפיה, התפתחויות  עדכניות בתורת הסיבוכיות.​