כניסה

נושאים בחקר ביצועים

תכנות ליניארי, הבעיה הפרימאלית והדואלית.  דוגמאות: זרימה ברשתות ותורת המשחקים.

תכנות בשלמים: מבוא לנושא, בעיית ההשמה ופתרונה בעזרת האלגוריתם ההונגרי, שיטת סעף וחסם, תכנות דינאמי.