כניסה

שריגים במדעי המחשב

הקורס עוסק במונח מתמטי שקרוי שריג ובשימושיו במדעי המחשב. העיסוק בשריגים החל עוד בשלהי המאה ה- 18  על-ידי מתמטיקאים כמו לגראנז', גאוס ומינקובסקי, ובשני העשורים האחרונים הפך לנושא מחקר פעיל במדעי המחשב.

שריגים נמצאו שימושיים ככלי אלגוריתמי במגוון רחב של בעיות ובבניית מערכות קריפטוגרפיות (לצרכי הצפנה ואבטחת מידע). בנוסף לכך, בעיות שריגים מתאפיינות בתכונות מיוחדות מבחינת סיבוכיותן. נושאים אלו יילמדו במהלך הקורס.