כניסה

הנדסת תוכנה

בין יתר נושאי הקורס, נכללים הנושאים הבאים הקשורים לתחום השיטות הפורמליות:

בדיקת מודל (Model Checking), הכלי Alloy לכתיבת מודלים ובדיקתם, הכלי Dafny לכתיבת תוכניות עם תנאי נכונות ובדיקתן