כניסה

חידושים במבני נתונים

בקורס זה יוצגו מבני נתונים ואלגוריתמים וניתוחי היעילות שלהם, אשר אינם נכללים בדרך כלל בקורסים בסיסיים במבני נתונים, או לחילופין בספרי הלימוד הנפוצים, ולוקטו על ידי המרצה ממאמרים בספרות המקצועית.   בפרט, יופיעו הנושאים הבאים:

  • אלגוריתמים המייצגים עץ ופועלים עליו בדרכים שונות.
  • אלגוריתמים המיישמים שאילות ועדכונים בזמן מהיר ביותר, כגון O(1) או O(a(n)).
  • update-query tradeoffs.
  • אלגוריתמים המשתמשים בטבלאות ושיטת ה-micro/macro.