כניסה

תואר שני במדעי המחשב (.M.Sc)

דקן בית הספר: פרופ' גדעון דרור


ראש התוכנית: ד"ר עדי שרייבמןתכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול עם תזה)

 תאור כללי

התכנית מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והמעשי של הלומדים בהתאם להתפתחויות המחקריות והטכנולוגיות במדעי המחשב. התכנית תרחיב את התשתית התיאורטית שנלמדה בתואר הראשון, ותעמיק ותרחיב את תחומי הידע והיכולות המקצועיות של הסטודנטים. מבנה התכנית ומשך הלימודים יאפשרו ללומדים בה לשלב לימודים לתואר שני עם עבודה.

 

ייחודה של התכנית המוצעת, בהשוואה לתכנית הקיימת לתואר שני נלמד, נעוץ באפשרות שהיא נותנת לתלמידים, אשר נחנו ביכולת ובמוטיבציה לעסוק במחקר, להתנסות בעשייה מחקרית ולהתפתח בה. החשיפה למחקר וההתנסות הבלתי אמצעית במחקר חשובה לאלה השואפים להמשיך את מסלול הלימודים שלהם לקראת התואר השלישי, אך היא חשובה מאוד גם לאלה השואפים להשתלב בתעשייה בתפקידי מחקר ופיתוח.

 

הרכב תכנית הלימודים (במסלול עם תזה)

תכנית הלימודים לתואר שני (עם תיזה) במדעי המחשב הינה בהיקף של 49 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים:

           

פירוט מבנה הקורסיםנ"זאופן שקלול ציון הגמר לתואר
קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים5 
קורסי בחירה, מתוכם שניים תיאורטיים ושניים מעשיים, ובנוסף סמינר עיוני אחד או שניים24 
סה"כ קורסים2960%
תזה מחקרית2040%

 

הערות:

1. לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו.

2. עד תשע"ד הקורס פרקים במדעי במחשב ניתן במסגרת 4 נ"ז ובהתאם מספר קורסי הבחירה הנדרשים היה 34 נ"ז.

עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים.

3. לתשומת לב התלמידים, המשקל של קורסי בחירה לתואר שני, רובם ככולם, הוא 3 נ"ז, ואילו בקורסים לתואר ראשון השונות רבה יותר. מומלץ להתחשב בכך בעת תכנון המערכת האישית.

 תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול ללא תזה)

תאור כללי

תכנית הלימודים לתואר שני מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע של הסטודנטים, בעיקר על פי הצרכים של התעשייה עתירת הידע. התכנית מרחיבה את התשתית התיאורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה העמקה והרחבה בתחומי ידע נוספים וביכולות המקצועיות של הלומדים. לימודי התואר השני מאפשרים ללומדים להתעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה והיישומים בתחום, על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר. מבנה התכנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי תואר ראשון המועסקים בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם עבודתם.

 

התכנית נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המירבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי.

הרכב תכנית הלימודים (מסלול ללא תזה)

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב הינה בהיקף של 48 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים:

מרכיבנ"ז
קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים.5
קורסי בחירה ייחודים לתואר שני, וביניהם לפחות שני קורסים תיאורטיים; לפחות שני קורסים מעשיים; סמינר אחד או שניים; ועד 9 נ"ז קורסי בחירה מתקדמים לתואר ראשון.

 

33

פרויקט גמר שנתי ובסיומו בחינה בעל פה על הפרויקט ועל נושאים קשורים10

 

הערות:

1. לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו.

2. עד תשע"ד הקורס פרקים במדעי במחשב ניתן במסגרת 4 נ"ז ובהתאם מספר קורסי הבחירה הנדרשים היה 34 נ"ז.

עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים.

3. לתשומת לב התלמידים, המשקל של קורסי בחירה לתואר שני, רובם ככולם, הוא 3 נ"ז, ואילו בקורסים לתואר ראשון השונות רבה יותר. מומלץ להתחשב בכך בעת תכנון המערכת האישית.שלבי תכנית הלימודים

א.    בשלב הראשון של הלימודים על הסטודנט יהיה להשלים לימודים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכלל אלה קורס החובה.

ב.     בשלב השני יתחיל הסטודנט ב"עבודת הגמר" (בהנחיית חבר סגל בית הספר למדעי המחשב). בשלב זה ישלים הסטודנט את יתר חובות הקורסים.

 

להלן פרוט נוסף של כל אחד ממרכיבי תכנית הלימודים:

קורסים

כאמור- על הסטודנט בתכנית הרגילה (ללא תזה) להשלים קורסים בהיקף של 38 נ"ז (לא כולל לימודי השלמה, אם יידרש) ובתכנית במסלול התזה עליו להשלים 29 נ"ז.

קורס חובה:

הקורס פרקים במדעי המחשב התאורטיים בהיקף 5 נ"ז אותו יש ללמוד במהלך השנתיים הראשונות ללימוד התואר.

קורסי בחירה:

 • לפחות שניים מקורסי הבחירה צריכים להיות מוגדרים כקורסים תאורטיים ולפחות שניים נוספים, צריכים להיות מוגדרים כקורסים יישומיים, מתוך קורסי הבחירה הייעודיים לתואר.
 • במסגרת קורסי הבחירה יוכל הסטודנט ללמוד גם קורסים מתקדמים המשותפים לתלמידי התואר הראשון והשני (כמפורט להלן). הסטודנט יהיה רשאי ללמוד קורסים בהיקף של עד 9 נ"ז לכל היותר מבין הקורסים המתקדמים לתואר הראשון.


 בכל מקרה, סטודנט בתכנית התואר השני יידרש ללמוד קורסי בחירה במלוא ההיקף הנדרש, של 33 נ"ז, ולא יוכל לקבל פטור בגין קורסים שלמד לתואר הראשון. יוצאים מכלל זה סטודנטים אשר למדו במהלך התואר הראשון קורסי בחירה מתקדמים המשותפים לשני התארים, וקורסים אלה לא שוקללו בציון הגמר (קורסים עודפים).


רשימת קורסי הבחירה אשר יוצעו במסגרת התואר השני:

להלן רשימת הקורסים המוצעים לתלמידי תואר שני במסגרת לימודי הבחירה:

היקף כל קורס הינו 3 נ"ז.

שם הקורסיישומי / תיאורטי
סמסטר א' 
יישומים של למידה עמוקהיישומי
למידת מכונה: למידה מדוגמאותיישומי
ניתוח ועיצוב מונחי עצמיםיישומי
סדנה בחישוב על מידע מוצפןיישומי
סמינר: חישוב על מידע מוצפןסמינר
סמסטר ב' 
סמינר: נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנהסמינר
סמינר: עיבוד מידע בענן תוך שמירה על סודיות המידעסמינר
עיבוד שפה טבעיתיישומי
שיטות אופטימיזציהתיאורטי


סמינרים (יש לקחת סמינר אחד לפחות ועד שניים מתכנית הלימודים)

קורסי בחירה משותפים לתואר ראשון ושני  

 (קורסי בחירה מתואר ראשון הפתוחים גם לתואר שני. 

מידע על דרישות קדם ונ"ז ניתן למצוא בידיעון של התואר הראשון)

 • אוטומטים ושפות פורמליות
 • אלגוריתמים וביולוגיה מולקולרית
 • אנליזה של ביג דאטה
 • בניית יישומים מאובטחים
 • בניית יישומים ברשת
 • גאומטריה חישובית
 • חידושים במבני נתונים
 • טכנולוגיות ווב ומוביל מתקדמות
 • לוגיקה למדעי המחשב
 • למידה חישובית יישומית
 • מבוא לאינטליגנציה משחקית
 • מבוא לבינה מלאכותית
 • מבוא לתורת המספרים
 • מודלים לשידור
 • מנתונים לידע
 • נושאים מתקדמים באינטרנט
 • ניהול מערכת תפעולית או ניהול פרויקטים (ניתן ללמוד אחד מ  2 הקורסים)
 • ניתוח מערכות
 • עיבוד אותות ותמונות במחשב
 • פיתוח יישומי אינטרנט
 • פיתוח תוכנה מקוד למוצר
 • קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות
 • תורת הגרפים
 • תכנות מקבילי
 • Data mining

עבודת הגמר

הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 10 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה.

תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.

עבודת התזה

הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 20 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה. 

תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.


 

המכללה האקדמית תל אביב יפו מציעה לסטודנטים לתואר השני במדעי המחשב, ליווי מקצועי אקדמי ברמה גבוהה, ולימודים באווירה נוחה ונעימה.