כניסה

כיתות לימוד קטנות

א​נו מאמינים כי יחס אישי  מביא לתוצאות טובות יותר בלימודים, באקדמית תקבל יחס אישי אשר ילווה אותך לאורך כל הלימודים, תוכל ליהנות מכיתות קטנות שיאפשרו לך למצות את מלא היכולת שלך קבוצות תרגול - לא יותר מ- 30 סטודנטים בכיתה קבוצות לימוד - לא יותר מ- 80-90 סטודנטים בכיתה כך תוכל לשמור על מצוינות ולמצות את הפוטנציאל הטמון בך.