כניסה

דרושים בבית הספר למדעי המחשב

 

פרסום קול קורא לגיוס חברי סגל חדשים


תיאור התפקיד: משרת סגל אקדמי בכיר

ביה"ס למדעי המחשב, המכללה האקדמית תל אביב יפו

מועד אחרון להגשה: 15/11/2019

 

ביה"ס למדעי המחשב מחפש מועמדים בעלי רקע מעשי או תיאורטי למשרת סגל אקדמי בכיר בכל הדרגות האקדמיות. המשרה הינה תקנית ועשויה בשלב מאוחר יותר להקנות קביעות. מקבלי המשרה יידרשו לבצע מחקר, לקחת חלק בהוראה, להנחות תלמידי תואר שני ולמלא תפקידים אקדמיים אחרים.

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים במכללה. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. המשרה תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצרכי בית הספר למדעי המחשב.

דרישות המשרה:

יכולת לבצע מחקר עצמאי באמצעות פרסום בכתבי עת ובכנסים אקדמיים שפיטים;

יכולת הוראה טובה;

בעלי תואר שלישי במדעי המחשב;

 
על המועמד/ת להמציא:

קורות חיים, כולל רשימת פרסומים ונסיון הוראה;

2-3 מכתבי המלצה. מכתב אחד יהיה מהמנחה לתואר השלישי, והשאר מחוקרים אחרים המכירים את המועמד.

במידת האפשר רצוי לצרף תמצית של משובי הוראה. 

 


המסמכים יועברו לפרופ' גדעון דרור gideon@mta.ac.il  לכל המאוחר עד ל-15 בנובמבר 2019