כניסה

אירוע סיום למידה מעשית - סמסטר קיץ תשע"ז

סטודנטים מציגים את פרויקט הגמר שלהם בקורס למידה מעשית 

תאריך אירוע  22/10/2017

 גלריה להצגת תמונות