כניסה

חדש! תואר ראשון בכלכלה וניהול עם לימודי נדל"ן

מרכז לימודי הנדל"ן - סני זיו*

תחום הנדל"ן בכלל ונושא הדיור בפרט הינו אחד הנושאים המרכזיים בשיח הכלכלי חברתי בישראל. כמדינת הגירה המוגבלת בקרקע, תפס תחום הנדל"ן לאורך השנים את תשומת הלב של הציבור בישראל. בשנים האחרונות נמצא נושא מחירי הדיור, הגורמים לעלייתם והמדיניות הדרושה להפחתת מחירי הדיור בראש סדר היום הציבורי. לצד תחום הדיור למגורים, גדלה בשנים האחרונות החשיבות של תחום הנדל"ן המניב בישראל ובעולם כיעד להשקעות של גופים פרטיים ומוסדיים. תהליכים אלו הגדילו את החשיבות של הבנת תהליכים בתחום הנדל"ן.  

לימודי הנדל"ן יקנו לסטודנט הבנה מעמיקה של תהליכים ותופעות בשוק הנדל"ן על מנת להכשיר אותו להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות ועיצוב מדיניות ציבורית בתחום הנדל"ן ו

לימודי הנדל"ן יבנו את יכולות הסטודנט להשתתף לנתח ולבדוק פרויקטים מורכבים (מגורים, מסחר, תעשייה) בתחום הנדל"ן במטרה להכשיר אותו להשתלב בתפקידים שונים במגזר העסקי בתחום זה.  

 

פירוט הקורסים המתוכננים**

מבוא לכלכלת נדל"ן" – הסטודנטים בקורס לומדים לבחון ולהסביר תופעות ותהליכים בשוק הנדל"ן הישראלי והעולמי תוך שימוש בתיאוריה כלכלית וניתוח אמפירי. הסטודנטים מפתחים ובוחנים תיאוריות כלכליות לשינויים במחירי הנדל"ן, מחירי הקרקעות, היקפי הפעילות ופרמטרים נוספים מתחום הנדל"ן תוך בחינת גורמי ביקוש והיצע ותהליכי האינטראקציה ביניהם.

"מימון נדל"ן" – הקורס הינו מבוא לעקרונות, המושגים הכלים והניתוח האנליטי הנדרשים לביצוע השקעות והחלטות פיננסיות הקשורות לנדל"ן מניב ולפרויקטים יזמיים. הקורס יעסוק בהשקעות הן בנכסים מניבים (פועלים) והן בהשקעות בייזום נדל"ן. יידונו נושאים הקשורים להיוון תזרים המזומנים, מחיר ההון, מינוף, הערכות שווי של מיזמי נדל"ן.

"מיסוי נדל"ן" - בקורס מיסוי נדל"ן הסטודנטים ילמדו את עקרונות הבסיס בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), עקרונות מיסוי קבלנים ועקרונות חוק מע"מ בזיקה למקרקעין. כמו כן, הם ינתחו עסקאות מורכבות כדוגמת עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, ותמ"א 38.

"היבטים משפטיים ותכנוניים בנדל"ן" – הקורס יעשה היכרות בסיסית עם הדינים המסדירים את הליכי התכנון והבנייה בישראל כולל חוק התכנון והבנייה.

"מדיניות דיור וצדק חברתי" הקורס יעניק ידע תיאורטי והכשרה מעשית בתכנון ופיתוח עירוני בהתמקדות במודלים של דיור ציבורי עבור קהילות והקשר שלהם עם צדק חברתי ומרחבי.  יידונו מודלים של דיור ציבורי, דיור בר השגה, דיור קואופרטיבי ועוד

"נדל"ן ושוק ההון" - הקורס ידון וינתח את השווקים המרכזיים המשמשים לגיוס השקעות לתחום הנדל"ן תוך דיון בהיבטי מאקרו כלכליים של השקעה בנדל"ן. הסטודנטים יעסקו  בתמחור נכסים, נדל"ן במודל CAPM, נגזרים בתחום הנדל"ן, חישוב אינדקסים ושיעורי תשואה ונגזרים.

"ניהול ומימון פרויקטים מורכבים בתחום הנדל"ן". הסטודנטים  ינתחו היתכנות כלכלית של פרויקטים מורכבים בתחום הנדל"ן (משרדים, מסחר, מלונות ודיור למגורים). הסטודנטים יבחנו מתודולוגיות לניהול הסיכון תוך השגת מקסימום ערך לפרויקט. 

"מודלים להערכת אשראי בתחום הנדל"ן" הסטודנטים ילמדו ניהול סיכוני אשראי הן מנקודת המבט של "נוטל הסיכון " והן מצד הבקרה על ניהול הסיכונים. הקורס יעסוק בתחום ניהול סיכוני האשראי לפרויקטים בתחום הנדל"ן. יידונו מודלים שונים להערכת הסיכון במתן אשראי. הראייה תהיה הן מנקודת מבט של "נוטל הסיכון" והן מצד הבקרה על ניהול הסיכונים. הסטודנטים ילמדו לבצע בהערכת אשראי לפרויקטים של בנית דירות מגורים- C/L, ינתחו סוגיות של מימון קבלני ביצוע, מימון פרויקטים של תשתיות ותחנות כוח, מימון קבוצות רכישה, מימון בתי מלון, מימון מקבצי דיור ועוד.

"כלכלה עירונית"- הקורס עוסק בכלכלה אורבנית ובהתפתחות אורבנית. נתאר בקורס מודלים שונים להתפתחות הערים במרחב ונדון בשאלה כיצד נקבע מחיר הקרקע והרנטה. נדון במודל העיר המרכזית ובמודלים של ערים בעלות מספר מרכזים. כמו כן, נדון בשאלת השפעת התחבורה על התפתחותם של הערים, ומדיניות כלכלית נדרשת להתמודד עם  בעיות שנוצרות בערים המודרניות (זיהום, עוני, פשע).

סמינר אקדמי בנושא של נדל"ן- כתיבת עבודה אקדמית בתחום

התמחות מעשית הכוללת עבודה יום בשבוע בארגון העוסק בנדל"ן תוך כתיבת עבודה בנושא.

**פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים. לכל קורס ישנן דרישות קדם ותנאי סף

 

 

סני זיו*סני זיו הוא בעל ניסיון רב וייחודי של למעלה מ 20 שנה, בניתוח של השווקים המאקרו כלכליים ובביצוע עבודות ייעוץ בתחומים הקשורים לכלכלת ישראל ולכלכלה העולמית. בעל ניסיון רב ומגוון בניסוח ואמידה של מודלים ממוחשבים לחזוי שוקי הנדל"ן ובבדיקת כדאיות של פרויקטים מורכבים בענפי הנדל"ן. מ-2014, יועץ לארגון אונסק"ו (UNESCO) בפרויקט לחיזוי מיומנויות נדרשות בשוקי העבודה העתידיים. מ-2015, מענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות להכנת עבודה בנושא: "ניתוח כמותי של אספקה ומימון שירותי בריאות בישראל באמצעות מודל של שווי משקל כללי" (הוגשה בינואר 2017). משנת 2008, מרצה במכללה האקדמית של תל אביב  יפו בקורסים "כלכלת ישראל", "מבוא לכלכלת נדל"ן". בשנים 2010-2012 מרצה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים (תכנית המנהלים) בקורס "כלכלת נדל"ן בישראל – מתודולוגיה השוואתית". מ-2012, מרצה אורח בקורס "היבטים משפטיים ופיננסים ביזמות טכנולוגית" בטכניון. בין העבודות שבוצעו בתחום הנדל"ן: הכנת תחזית לביקוש לדירות למגורים וביקוש לתשומות לייצור בענף הבנייה, בדיקות כדאיות וניתוחי שוק ותוכנית עסקית לפרויקטים מורכבים בתחום הנדל"ן בישראל ובחו"ל, פיתוח מודלים פיננסי לגיוס משקיעים לפרויקטים של דיור להשכרה בארה"ב.

 

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג