כניסה

דרישות הקדם ללימודי תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני


המועמדים יידרשו להוכיח ידע מוקדם (קרי, לימודים במסגרת התואר הראשון וקבלת ציון עובר)
בארבעת הקורסים הבאים:

 

שם הקורסמס' נ"ז
סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה​2​
שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה​2​
מבוא לפסיכולוגיה​2​
מבוא לסוציולוגיה​2​

 


חסרי ידע מוקדם באחד מקורסים אלה, יידרשו לעמידה בבחינת פטור.
בחינות הפטור מתקיימות בסמסטר הקיץ שלפני תחילת שנה א'.
מודגש בזאת כי נקודות הזכות של לימודי ההשלמה אינן נכללות במניין נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התואר.
על-מנת לקבל מידע ופרטים אודות תהליך ותנאי הקבלה, יש לפנות למשרד הרישום.

 

 


 


 ​