כניסה

מבנה תכנית הלימודים - ניהול וכלכלה תואר שני

​​מסגרתמס' נ"ז
לימודי ליבה:
קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 14 נ"ז
קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 8 נ"ז​
22​
 לימודים מתקדמים:
סוגי התערבויות העיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז
ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי - 4 נ"ז
ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים - 2 נ"ז
הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני - 6 נ"ז
לימודי העשרה והרחבה - 4 נ"ז
פרקטיקום - 3 נ"ז
הדרכה לפרקטיקום - 3 נ"ז
מבט למחקר ולשטח - ללא נ"ז​
28​
סה"כ50

 

לימודי הליבה (22 נ"ז)

 קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 14 נ"ז

 

שם הקורסמס' נ"ז
היחיד והקבוצה בארגון​2​
הארגון וסביבתו​2​
מנהיגות בארגונים​2​
מדידה והערכה כמותניות בארגונים​2​
מדידה והערכה איכותניות בארגונים​2​
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'​2​
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'​2​

 

 
קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 8 נ"ז

 

שם הקורסמס' נ"ז
מבוא לאסטרטגיה​2​
מבוא לכלכלה​2​
​הכרת הדיווח הפיננסי​2​
מבוא למערכות מידע​2​

 

 

לימודים מתקדמים (28 נ"ז)

 
סוגי ההתערבויות העיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז

 

שם הקורסמס' נ"ז
קורס חובה​
התערבויות אסטרטגיות​2​
בחירת שני קורסים מתוך שלושה​
התערבויות של תהליכי אנוש​2​
התערבויות טכניות-מבניות​2​
התערבויות של ניהול משאבי אנוש​2​

 

 


ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי - 4 נ"ז 

 

בחירת שני קורסים מתוך ארבעה
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי​2​
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי​2​
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית​2​
ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות​2​


ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים - 2 נ"ז

הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני - 6 נ"ז

 

שם הקורסמס' נ"ז
קורסי חובה​
מיומנויות ייעוץ למנהלים​2​
גיבוש זהות פרופסיונאלית כיועץ ארגוני​2​
אתיקה וערכים בייעוץ ארגוני​2​

 


לימודי העשרה והרחבה - 4 נ"ז

 

​קורסי בחירה
סמינר אחד מתוך היצע של 4 סמינרים​2​
סדנה אחת מתוך היצע של 3 סדנאות​2​

 

 
פרקטיקום - 3 נ"ז
פרקטיקום (התנסות מעשית)בייעוץ ארגוני הינו מרכיב הכרחי בתכנית לימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני. לפיכך, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שנה ב' יבצעו הסטודנטים (בזוגות) פרויקט ייעוצי בארגון מתאים. הפרויקט ילווה הן בהדרכה אקדמית של חבר/ת סגל האקדמית והן בהדרכה של איש קשר לארגון, לצורך העמקה והטמעה של הידע הנרכש בתכנית הלימודים. תוצע לסטודנטים רשימת ארגונים אפשריים שבהם ניתן יהיה לבצע את הפרויקט הייעוצי.

 


הדרכה לפרקטיקום - 3 נ"ז

 

מבט למחקר ולשטח - ללא נ"ז

מפגש חודשי במשך שעה וחצי, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שתי שנות הלימוד בתוכנית הלימודים, בו יתוודעו הסטודנטים למחקרים רלוונטיים בייעוץ ופיתוח ארגוני, כמו גם להתערבויות שמבוצעות בארגונים ותובנות לגביהן.

 

עבודת מחקר כמותנית, או מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני

סטודנטים מצטיינים יוכלו לבצע עבודת מחקר כמותנית. שני תנאים מקדימים נוספים לביצוע העבודה הינם: לימוד הקורס סטטיסטיקה לתואר שני בפסיכולוגיה במהלך שנה א' וקבלת ציון 90 לפחות, והסכמת מרצה מאנשי סגל ההוראה המוסמכים לכך להנחיית עבודת המחקר. הסטודנטים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב-2 נ"ז נוספות, מעבר ל-50 נקודות הזכות בתוכנית. סטודנטים שלא  יבצעו עבודת גמר כמותנית, יידרשו לעמוד בהצלחה במבחן גמר (ללא נ"ז).משקל עבודת המחקר הכמותנית/מבחן הגמר בציון הסופי לתואר הוא 15%.

 


דוגמאות לתכני קורסים

 
1. מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
הקורס יתמקד בשלבים הראשונים שלפני ההתערבות הארגונית, דהיינו, שלב הכניסה לארגון, עריכת החוזה הפסיכולוגי וביצוע האבחון הארגוני. עיקר הקורס יתמקד בשלב הדיאגנוזה. כל תהליך התערבות בארגון מתחיל בדיאגנוזה ארגונית, דהיינו, איסוף נתונים על הארגון שמתוכם מתקבלת תמונה מהימנה על העוצמות והחולשות העיקריות של הארגון, ועל הדינאמיקה שהביאה להתפתחות תופעות ארגוניות נצפות- חיוביות ושליליות. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים את היסודות התיאורטיים של הדיאגנוזה הארגונית, ולאמן את הסטודנטים כיצד לבצע אבחון ארגוני מהימן. הקורס יסקור סדרה של מודלים לאבחון, שורה של טכניקות לאיסוף נתונים דיאגנוסטיים, ושיטות לבצע אינטרפרטציה של הנתונים הנאספים ולאבחן את העוצמות והחולשות הארגוניות. יושם דגש על התשתית התיאורטית של אינטרפרטציות אבחוניות.

 


2. התערבויות אסטרטגיות
ההתערבויות אסטרטגיות הן מבין ההתערבויות החדשות ביותר בייעוץ ופיתוח ארגוני, והן בדרך כלל נערכות ברמת הארגון בכללותו. ניתן לזהות בהן שלושה תת-סוגים: (1) התערבויות מהותיות/מעצבות (2) התערבויות לעידוד שינוי מתמיד בארגון, ו-(3) התערבויות של שיתוף פעולה בין-ארגוני. הקורס מיועד לצורך הכרת ההתערבויות האסטרטגיות העיקריות הן מנקודת הראות התיאורטית, והן מנקודת הראות היישומית - באמצעות ניתוחי מקרה רלוונטיים.

 


3. ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
עסקים הנשלטים על ידי משפחות מאופיינים ביתרונות בולטים בדור הראשון, יתרונות ההופכים לעיתים לאיומים על המשכיותם בדורות הבאים. האתגרים הנעוצים במפגש הרגיש בין המשפחה, הניהול והבעלות, הופכים לעיתים לאיומים כאשר המשפחה רוצה להעביר את ההשפעה או השליטה לדורות הבאים. בפועל 37% מן העסקים המובילים הנכללים ברשימת ה-FORTUNE 500 הם משפחתיים. עסקים אלה חשופים כולם לאתגרים שבמעבר משליטה של האב המייסד היחיד, לניהול מערכתי המייצר ומשמר יתרון תחרותי לאורך זמן ולהמשך הדורות.
הקורס יעסוק בייעוץ לעסק המשפחתי. הדגש הוא על יישום פרקטיקות להובלת המפגש בין היחיד, המשפחה, הניהול והבעלות; ואתגרי השימור, השינוי, וההמשכיות בדורות הבאים. לקורס יש היבטים פרקטיים ברורים. לפיכך, יתארחו בקורס מגוון רחב של מרצים אורחים, יועצים העוסקים בהיבטים הספציפיים (החוקתיים, הפיננסיים, ואף הפסיכולוגיים) שבהעברת העסק המשפחתי לדורות הבאים.

 


4. גיבוש זהות פרופסיונאלית כיועצים ארגוניים
מטרת קורס זה הינה להקנות למשתתפים מודעות עצמית משמעותית שתאפשר להם לבחור ולפתח את הקריירה המתאימה ביותר עבורם כיועצים ארגוניים, ולהבין את הדילמות המקצועיות בהן יתקלו. המשתתפים יחשפו לכלי אבחון מקצועיים שונים (לדוגמא, שאלוני אישיות) שיביאו לתובנות אישיות ויאפשרו קבלת החלטות מבוססת לגבי התווית קריירה עתידית בייעוץ ארגוני.

 


5. סדנה: דינמיקה קבוצתית
מטרת הסדנה היא להתנסות וללמוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. אנו מתמקדים בתהליכים הנוגעים להיווצרות קבוצה ומאפייניה, אינטראקציות בין-אישיות, מודעות עצמית ורגישות לאחרים. 

 


6. סדנה: מסע קולנועי – תובנות לייעוץ ארגוני
סינמה-תרפיה היא התהליך של שימוש בסרטים למטרות טיפוליות. בסדנה נלמד על סינמה-תרפיה, עקרונותיה, ויתרונותיה. בהמשך, נדון ברלוונטיות שלה לייעוץ ופיתוח ארגוני ככלי לעידוד הנעה לשינוי והפחתת התנגדות לשינוי, באמצעות ניתוח סרטי קולנוע ופרקים מסדרות טלוויזיה.