כניסה

הנחיות לרישום לקורסים

 פנו אלינו

אין תמיכה בתגי <FORM> ב- HTML שצוין במאפיין תוכן או במאפיין קישור תוכן. באפשרותך להסיר את התג <FORM>, או להשתמש ב- Web Part 'מציג הדף', התומך בתג <FORM> של HTML.‏ עוד אודות Web Part מציג הדף

 

 

SolBox.MTA.UI - AdministrativeStaffSide