כניסה

סגל בית ספר

 

 

<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GALITAVI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />גב'GALITAVI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GALITAVI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/NIRITAGA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רNIRITAGA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/NIRITAGA.aspx
מרGALAHARO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GALAHARO.aspx
ד"רyaelei@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/yaelei.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/IGALAY.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'IGALAY@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/IGALAY.aspx
גב'ayael@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ayael.aspx
מרSERGEYAE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/SERGEYAE.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/JAIMEAMS.png?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רJAIMEAMS@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/JAIMEAMS.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/TALA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רTALA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TALA.aspx
גב'anatad@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/anatad.aspx
ד"רYAACOVER@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YAACOVER.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/danielar.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרdanielar@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/danielar.aspx
גב'MERAVHAS@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/MERAVHAS.aspx
מרBARUCHES@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BARUCHES.aspx
דר'ganites@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ganites.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ISRAELB2.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר לניהול וכלכלהISRAELB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ISRAELB.aspx
מרyehudabi@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/yehudabi.aspx
מרHBINSKY@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HBINSKY.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/BIRANAHITUVDA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />גב'BIRANAHITUVDA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BIRANAHITUVDA.aspx
ד"רzafrirbl@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/zafrirbl.aspx
ד"רbatiabe@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/batiabe.aspx
מרEREZBENM@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EREZBENM.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/BENJAMIN.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רBENJAMIN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BENJAMIN.aspx
מרYANIVBR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YANIVBR.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ITZIKBAR.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרITZIKBAR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ITZIKBAR.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/RONENBAR.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרRONENBAR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/RONENBAR.aspx
ד"רBERDUGOB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BERDUGOB.aspx
מרODEDBRAV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ODEDBRAV.aspx
ד"רorlyba@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/orlyba.aspx
ד"רronenba@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ronenba.aspx
מרliorbe@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/liorbe.aspx
מרuriga@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/uriga.aspx
<img alt="" src="/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/MASite/PublishingImages/Pages/מרצים/ענת%20גולדשטיין.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />גב'ANATGO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ANATGO.aspx
ד"רNADAVGO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/NADAVGO.aspx
ד"רgalitgr@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/galitgr.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/MICHAELG.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרMICHAELG@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/MICHAELG.aspx
מרhanangi@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/hanangi.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/orengi.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רorengi@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/orengi.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ELIGIMON.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'ELIGIMON@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ELIGIMON.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GALSHARO.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />גב'GALSHARO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GALSHARO.aspx
מרERANGE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ERANGE.aspx
גב'EINATGUT@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EINATGUT.aspx
ד"רGAFNIDAL@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GAFNIDAL.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/RUTIGAFN.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רראש החוג למערכות מידעRUTIGAFN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/RUTIGAFN.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/NAOMIDAD.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רNAOMIDAD@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/NAOMIDAD.aspx
ד"רmariannade@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/mariannade.aspx
מרAMOSDI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AMOSDI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DAVIDDAN.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרDAVIDDAN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DAVIDDAN.aspx
ד"רHADASYAE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HADASYAE.aspx
מרtomerhd@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/tomerhd.aspx