כניסה

הנחיות רישום לשנה ג' ואילך

​​​​​סטודנטים/ות יקרים/ות שלום רב

 

להלן מספר הנחיות הכרחיות לקראת הרישום השנתי לקורסים בשנת הלימודים תשע"ט


שנה ג'

קורסי בחירה

 

במהלך הרישום הרגיל הרישום יוגבל ל- 10 קורסי בחירה לכל היותר בכל השנה. במסגרת קורסי בחירה בפסיכולוגיה הרישום יהיה עד 2 קורסי בחירה בפסיכולוגיה בכל השנה, בהתאם לדרישת מאזן החובות האישי של כל סטודנט, לדוגמא:


אם לסטודנט חסרות 2 נ"ז להשלמת מסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה, יוכל להירשם לקורס בחירה אחד בלבד בפסיכולוגיה (בהיקף של 2 או 3 נ"ז).

אם סטודנט רוצה ללמוד קורסי בחירה בפסיכולוגיה שיחשבו לו במסגרת הנוספים, יוכל להירשם ברישום המאוחר בלבד.

סטודנט שנותר לו להשלים 6 נ"ז במסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה, ירשם לשני קורסים במהלך הרישום הרגיל וישלים את המכסה במהלך הרישום המאוחר.

בתקופת הרישום המאוחר, תוכלו להירשם לקורסי בחירה ללא הגבלה, כולל פסיכולוגיה, על בסיס מקום פנוי.

 
לסטודנטים בהתמחות בפסיכולוגיה של הספורט - ניתן להירשם ברישום הרגיל ל- 4 קורסי בחירה במסגרת ההתמחות ול-3 קורסי בחירה במסגרת סוציולוגיה לכל היותר בכל השנה.

 
סטודנט שלא יפעל לפי ההנחיות הנ"ל, הרישום שלו לקורסי הבחירה בפסיכולוגיה ימחק! אנא הימנעו מאי נעימויות.


 
לסטודנטים במסלול משאבי אנוש בסיסי-
 

מנהיגות והנעת עובדים- יש להירשם לקבוצה 37000203, בסמסטר ב'.

 
לסטודנטים במסלול משאבי אנוש מורחב-

התנסות מעשית- הקורס בסמסטר א' ילמד בקבוצה אחת ובסמסטר ב' יתפצל לשתי קבוצות קטנות. לפיכך בסמסטר ב' יש להירשם אך ורק לקבוצה אחת.

סדנה- במסגרת הסדנה ניתן ללמוד את אחת מהסדנאות המוצעות בסמסטר ב: ניהול צוותים או מיומנויות הריאיון.

  
סמינרים
הנכם נדרשים להירשם לשני סמינרים- אחד פסיכולוגי ואחד סוציולוגי.

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). היקף כל סמינר הינו 4 נ"ז. מספר המקומות בסמינרים הוא כמספר הסטודנטים בשנה ג'. המקומות בכל סמינר מוגבלים והרישום אליהם נסגר כשהקבוצה מלאה.

לכן, אנו ממליצים לתכנן מראש מספר אפשרויות לרישום. מידע על תחומי התוכן וכן דרישות הסמינר מופיעות בסילבוס.  הרישום ל"המשך סמינר" בסמסטר ב' נעשה אוטומטית. על מנת לבטל רישום לסמינר בסמסטר א', תחילה יש לבטל את הרישום להמשך סמינר בסמסטר ב'. 

 
מאזן חובות אקדמיים

 מאזן חובות אקדמי ניתן להזמנה דרך מערכת מידע-נט. המאזן מפרט את כל קורסי החובה שעליכם ללמוד וכן את המכסות הנדרשות בקורסי הבחירה ובסמינרים. מומלץ להזמינו ולעיין בו על מנת להתכונן לקראת הרישום לקורסים מכיוון שהזמנת המסמך עשויה לארוך מספר שעות, מומלץ להזמין את המאזן עוד היום. לאחר העיון במאזן, באפשרותכם להגיע למנהל ביה"ס למטרת ייעוץ בנושא לפני הרישום (בשעות הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:30 ובין 13:30-16:00).

לתשומת ליבכם, בתקופת הרישום לקורסים, העומס במשרדנו הינו רב ולא תהיה בהכרח פניות לייעוץ בנושא מאזן בתקופה זו. כמו כן, על מנת למנוע טעויות או אי הבנות, לא ניתן ייעוץ טלפוני בנוגע למאזן. לאחר הרישום מומלץ לוודא כי נרשמתם ליתרת חובותיכם לתואר.


שנה ד' ואילך

 

מאזן חובות אקדמיים

 

מאזן חובות אקדמי ניתן להזמנה דרך מערכת מידע-נט. המאזן מפרט את כל קורסי החובה שעליכם ללמוד וכן את המכסות הנדרשות בקורסי הבחירה ובסמינרים. מומלץ להזמינו ולעיין בו על מנת להתכונן לקראת הרישום לקורסים מכיוון שהזמנת המסמך עשויה לארוך מספר שעות, מומלץ להזמין את המאזן עוד היום. לאחר העיון במאזן, באפשרותכם להגיע למנהל ביה"ס למטרת ייעוץ בנושא לפני הרישום (בשעות הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:30 ובין 13:30-16:00).

לתשומת ליבכם, בתקופת הרישום לקורסים, העומס במשרדנו הינו רב ולא תהיה בהכרח פניות לייעוץ בנושא מאזן בתקופה זו. כמו כן, על מנת למנוע טעויות או אי הבנות, לא ניתן ייעוץ טלפוני בנוגע למאזן. לאחר הרישום מומלץ לוודא כי נרשמתם ליתרת חובותיכם לתואר.

 

אישור לפריסת תואר

סטודנט/ית שטרם סיימו חובותיהם לתואר ולא הסדירו אישור לפריסת הלימודים מעבר לזמן המוגדר (3 שנים) אנא פנו אלינו בהקדם במייל Bev@mta.ac.il.  

 

להלן הנחיות כלליות חשובות נוספות לקראת הרישום:

 

1.     רישום שנתי - המשמעות היא שתצטרכו להירשם לקורסים בשני הסמסטרים (סמסטר א' וב') בתקופת הרישום הרגיל ובתקופת הרישום המאוחר (שבועיים ראשונים של כל סמסטר). תחילה יש להירשם לסמסטר א' ומיד אחריו לסמסטר ב'. הרישום יתקיים בין התאריכים 3-5.9.2018 וה- 12.9.2018,  עפ"י חלון זמן.                                                                                                                                      

  1. צפייה במערכת השעות- אנו ממליצים לצפות ברשימת הקורסים דרך מערכת מידע-נט. כך תוכלו לראות רק את הקורסים הרלוונטיים לתכנית הלימודים שלכם. לצורך כך, יש להתחבר למערכת מידע-נט עם מס' ת.ז. והסיסמא, ולבחור בתפריט: אתרי קורסים - תכנית הלימוד שלי. תועברו באופן אוטומטי לתכנית הלימודים הספציפית של כל אחד ואחת מכם/ן.                                           
  2. סימולציה לקראת הרישום- תתאפשר סימולציה כהכנה לרישום במערכת המידע-נט בין התאריכים 14-15.8.2018. המטרה לאפשר לכם להתכונן בצורה מיטבית לרישום השנתי ולמנוע תקלות, בעיות ואי הבנות ברישום האמיתי שיתקיים בספטמבר. אנו ממליצים להשתמש באפשרות לסימולציות ולהפנות אלינו שאלות במידה ויש דברים לא ברורים, פנו למייל: bev@mta.ac.il.                                                                                                                                              
  3. רישום בהמתנה- בתקופת הרישום הרגיל, לא יתאפשר רישום בהמתנה בקורסי החובה במקרים של קורסים מלאים. במהלך הרישום המאוחר, תוכלו להירשם בהמתנה לקורסי החובה בהם אין תרגיל.  בקורסי הבחירה הרישום בהמתנה מתקיים כרגיל אלא אם צוין אחרת במערכת מידע-נט. נדגיש שגם במידה ונרשמתם לרשימת המתנה בקורס זה עדיין לא מבטיח לכם/ן רישום לקורס עצמו.
  4. ידיעון תשע"ט- פירוט תכניות הלימודים ותקנון הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט יופיע באתר האינטרנט של האקדמית בכתובת: www.mta.ac.il סרגל כלים עליון>סטודנטים> "ידיעון תשע"ט". על מנת לדעת אילו קורסים יש ללמוד נא לקרוא היטב את פרק "הרכב תכניות הלימודים לתואר ראשון" שבידיעון תשע"ט. ידיעון תשע"ט יפורסם במהלך חודש אוגוסט 2018.                                                                                                                                                      
  5. הסדרת שכר הלימוד- לא יתאפשר רישום לקורסים ללא הסדרת שכר לימוד כנדרש (תשלום המקדמה). תקנות שכר לימוד לשנה"ל תשע"ט יפורסמו במהלך חודש אוגוסט באתר האינטרנט של המכללה בסרגל העליון בכפתור: סטודנטים> מידע לסטודנט>שכר-לימוד ומלגות>תקנות שכר לימוד>תקנות שכר לימוד תשע"ט (2019) יש לבצע את הפעולות הנדרשות עפ"י ההנחיות בתקנות ולדאוג להסדרת שכר הלימוד לפני הרישום לקורסים.

 

רישום מוצלח!


ביה"ס למדעי ההתנהגות