כניסה

הנחיות לשנה א'


לסטודנטים בשנה א' שלום רב,

 

להלן מספר הנחיות לקראת הרישום לקורסי סמסטר ב' תשע"ה

 

1. צפייהבתכנית הלימודים שלכם דרך מערכת מידע-נט: ניתן לצפות ברשימת הקורסים דרך מערכת מידע-נט. כך תוכלו לראות רק את הקורסים הרלוונטיים לתכנית הלימודים שלכם. לשם כך יש להתחבר למערכת מידע-נט עם מספר ת.ז. וסיסמא, ולאחר מכן לבחור בתפריט "אתרי קורסים" > "תכנית הלימוד שלי". כך תעברו באופן אוטומטי לתכנית הלימודים האישית של כל אחד ואחת מכם. קורסי החובה של שנה א' נמצאים תחת "קורסי חובה שלב א'". קורס האנגלית נמצאים תחת "מסגרת קורסים שלא לתואר".

 

    2. רישום לפי מקבצים. הרישום למערכת השעות נערך על פי מקבצים. ישנם 3 מקבצים אפשריים. כל אחד מהמקבצים כולל קבוצת שיעור אחת ו-3 קבוצות תרגיל אפשריות. עליכם לבחור קבוצת שיעור אחת ומתוכה קבוצת תרגיל אחת. יש להירשם לאותה קבוצת שיעור ותרגיל בכל המערכת. לדוגמא, אם בחרתם בקורס "מבוא לפסיכולוגיה ב'" שיעור ב', עליכם להירשם גם לקורס "מבוא לסוציולוגיה ב'" – שיעור ב' ותרגיל ב'1, ב'2 או ב'3.

 

לתשומת לבכם: המערכת הממוחשבת לא מונעת ערבוב מקבצים וזאת על מנת שבתקופת הרישום המאוחר (בשבועיים הראשונים של הסמסטר) תוכלו לערבב בין המקבצים על בסיס מקום פנוי. לכן האחריות על הרישום על פי מקבצים מוטלת עליכם הסטודנטים. סטודנט שלא יפעל על פי ההנחיות, מערכת השעות שלו תימחק ורישומו מחדש ייקבע על בסיס מקום פנוי.גם בחלון הזמן לשינויים – בכל ערב החל מחלון הזמן הראשון של כל סטודנט, בין השעות 18:00-22:00 – לא ניתן לערבב בין המקבצים. ערבוב בין המקבצים יתאפשר אך ורק בתקופת הרישום המאוחר, כלומר בשבועיים הראשונים של הסמסטר.אנא הימנעו מאי נעימויות.

** הקורס "סטטיסטיקה ב'" מורכב משיעור, תרגיל ומעבדה ב-spss. סה"כ 4 נ"ז. יש לוודא רישום לכל החלקים הללו, מאותו המקבץ, וכי בסה"כ ישנן 4 שעות סמסטריאליות במערכת השעות. 

 

3. רישום בהמתנה. סטודנטים יכולים להירשם בהמתנה לקורס שמכסתו התמלאה. בתקופת הרישום הרגיל (בחלונות הזמן שחלים בחודש ינואר) לא יתאפשר רישום בהמתנה במקרה של קורס חובה מלא. במהלך הרישום המאוחר (במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר) תוכלו להירשם בהמתנה גם לקורסי החובה, בהם אין תרגיל.

 

4. אנגלית. על פי תקנון הלימודים על הסטודנטים להגיע לרמת "פטור" באנגלית לכל המאוחר עד תום השנה השנייה ללימודים.אנו ממליצים לכל הסטודנטים שעדיין לא הגיעו לרמת "פטור" באנגלית, להירשם לקורס אנגלית כבר בסמסטר א'.

 

לתשומת לבכם: סטודנט שלא יגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודיו, יופסקו לימודיו עד השגת הרמה הנדרשת.

 

5. קורסי בחירה. ע"פ תכנית הלימודים, יש להירשם לקורסי בחירה החל משנה ב'. סטודנטים בשנה א' המעוניינים בכל זאת להירשם לקורסי בחירה יוכלו לעשות זאת בכפוף לשתי מגבלות:

א.עמידה בדרישות הקדם של הקורס:כל דרישות הקדם מפורסמות בתכנית הלימודים המופיעה בידיעון תשע"ה תחת מסגרת קורסי בחירה .

ב. מקום פנוי בקורס: סטודנטים משנים מתקדמות נרשמים לקורסים במועדים הקודמים למועדי הרישום של תלמידי שנה א'. תוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי.

 

בברכת רישום מוצלח,
ביה"ס למדעי ההתנהגות