כניסה

מדעי ההתנהגות - טפסים לסטודנט

 

 

BA_Forms_for_Studentshttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_StudentsBA_Forms_for_Students
טופס בקשה למועד מיוחדhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_Students/טופס בקשה למועד מיוחד.pdfטופס בקשה למועד מיוחד
טופס להגשת סמינר בסוציולוגיהhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_Students/טופס להגשת סמינר בסוציולוגיה.pdfטופס להגשת סמינר בסוציולוגיה
בקשה להכרה בקורסיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_Students/בקשה להכרה בקורסים.pdfבקשה להכרה בקורסים
טופס פניה לשירות הפסיכולוגיhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_Students/טופס פניה לשירות הפסיכולוגי.pdfטופס פניה לשירות הפסיכולוגי
בקשה לדיון בועדה לפניות סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_Students/בקשה לדיון בועדה לפניות סטודנטים.pdfבקשה לדיון בועדה לפניות סטודנטים
טופס להגשת עבודת סמינר בפסיכולוגיה -חדשhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolBehavioralSciencesSite/BASite/Documents/BA_Forms_for_Students/טופס להגשת עבודת סמינר בפסיכולוגיה -חדש.pdfטופס להגשת עבודת סמינר בפסיכולוגיה -חדש