כניסה

תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית (.M.A)

התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית נועדה להכשיר את הסטודנטים לעבודה במסגרות שונות של הגיל הרך (אוכלוסיית תינוקות פעוטות וילדים צעירים והוריהם),  ביניהם מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים, מרכזים לבריאות הנפש, שרותי רווחה ועוד.

 

תחילת התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית. התוכנית עונה על דרישות הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית וסטודנטים שסיימו את התכנית יוכלו להתחיל את תהליך ההתמחות כפסיכולוגים התפתחותיים.

התוכנית תקנה בסיס רחב ויסודי של ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בתחומי התפתחות שונים תוך כדי התמקדות  ביחסי הגומלין המורכבים בין הפרט לסביבתו. תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, יישומיים, סמינרים, סדנת מחקר. בנוסף התוכנית כוללת, עבודה בשילוב הדרכה במסגרת פרקטיקום במרכזים בהם מטופלים ילדים. במסגרת הפרקטיקום הסטודנטים יתנסו גם בעבודה בצוות רב מקצועי טיפולי.

 

במהלך הלימודים הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק של תהליכים התפתחותיים נורמטיביים ולא נורמטיביים, של הגורמים השונים המשפיעים על התפתחות הפרט, הן גורמים המטפחים ומעצימים את התפתחותו והן אלה המסכנים את ההתפתחות. התוכנית תקנה ידע וכלים לגבי שיטות הערכה, אבחון וטיפול שונות. הסטודנטים יקבלו כלים בגישה רב-מערכתית לבניית תכניות התערבות בתחום הטיפול והמניעה ברמות שונות החל מהפרט והמשפחה דרך מוסדות שילדים מטופלים בהם, ועד למדיניות כלפי ילדים. בנוסף, הסטודנטים ירכשו ידע ומיומנויות מחקר הכוללות לימוד של שיטות מחקר וניתוח המקובלות בפסיכולוגיה  בכלל ובפסיכולוגיה התפתחותית בפרט. בתום הלימודים הסטודנטים יגישו עבודת גמר שתהיה מבוססת על מחקר רלוונטי בתחום. השלמת התוכנית מאפשרת הגשת בקשה לקבלת אישור של התמחות כפסיכולוג מומחה לפסיכולוגיה התפתחותית.