כניסה

קורס: יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי -יישומים אינטגרטיביים

*קורס זה נלמד בין קורסי החובה בתוכנית עוגן - תוכנית הלימוד התלת שנתית של מכון מפרשים


מרצות: ד"ר ליהי חמל בלסון, ד"ר מעיין שורר


הקרוס עתיד להיפתח במהלך שנת הלימודים תשע"ט.

פרטים נוספים יפורסמו בקרוב​.