כניסה

עוגן - ביה"ס לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה

​​​ביה"ס לפסיכותרפיה של מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה
בית הספר למדעי ההתנהגות
המכללה האקדמית ל אביב יפו

 

עולם הפסיכותרפיה נע אל עבר אינטגרציה. המטפלים בשטח מרבים לשלב בין גישות. הממצאים המחקריים מצביעים על גורמים המשותפים לגישות השונות ומנסים למפות את יחסי הגומלין בין מאפייני המטופל וצרכיו לבין גישתו של המטפל, מטרות הטיפול, משתני הברית הטיפולית, המיומנויות בהן משתמש המטופל, המערך הטיפולי ומשתני המטפל.

 

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה בביה"ס למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב יפו מציע לציבור המטפלים תכנית הכשרה בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. מדובר בתכנית הכשרה מקיפה שתקנה למטפלים יכולות מעמיקות ומקיפות לטפל תוך יכולת לנוע בין ניהול הקשר הטיפולי לבין ניהול מטרות הטיפול בהתאם לצרכי המטופל תוך שימוש בהמשגות, מטרות ומיומנויות של גישות שונות ועל בסיס ידע תיאורטי, קליני ומחקרי מצטבר.

 

תיאור תכנית הלימודים:
 
תכנית הלימודים המוצעת הינה מודולרית.
הסטודנטים ירכיבו לעצמם תכנית לימודים אישית, הכוללת 20 קורסים (סה"כ 546 שעות אקדמיות), ועוד 54 שעות אקדמיות במסגרת ימי עיון  המתקיימים במכון מפרשים.
סה"כ נדרשות 600 שעות למידה אקדמית.
בנוסף, ידרשו 50 שעות הדרכה אישיות באינטגרציה של הפסיכותרפיה.

לימודי החובה יתפרסו על פני חמישה סמסטרים, שבכל אחד מהם 13 שבועות.
כל קורס הינו בהיקף של 26 שעות אקדמיות.
 

התכנית כוללת שתי מודולות חובה – אינטגרציה של הפסיכותרפיה והתייחסותיות והקשר הטיפולי - המורכבות כל אחת מקורסי חובה ורשות. הקורסים שיבחרו הסטודנטים חייבים לכלול את כל קורסי החובה של שתי המודולות אלו (7 קורסי חובה בכל מודולה, ס"ה 14 קורסי חובה) ו- 6 קורסי רשות לפי בחירה. הסטודנטים ישלימו את יתרת חמשת הקורסים במסגרת תכניות הכשרה בפסיכותרפיה והקורסים המתקיימים במכון מפרשים – למשל, תכנית הכשרה לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות ועוד.

 

בתוכנית יתקיימו מסלול טיפול במבוגרים ומסלול טיפול בילדים.
סה"כ יתקבלו מדי שנה 24 סטודנטים  - 12 בכל מסלול

 
 

יחידה א' - אינטגרציה של הפסיכותרפיה –

 
קורסי חובה (7)

 •  יסודות האינטגרציה של התחום - ההיסטוריה של התחום, מודלים מרכזיים לאינטגרציה בין גישות והתערבויות בתחום     הטיפול, תוך למידה מעמיקה של מודלים המציעים סוגים שונים אינטגרציה (אינטגרציה תיאורטית, גורמים משותפים, הטמעה אינטגרטיבית ואקלקטיות), מערכות ניווט באינטגרציה של הפסיכותרפיה, סוגיות מחקריות, דילמות ואתגרים – קורס כפול   
 • יסודות ועקרונות של טיפול ממוקד וקצר מועד אינטגרטיבי – שליש מהשעות ילמדו בנפרד במסלול ילדים ומסלול מבוגרים. 
 • יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי – חצי מהקורס ילמד בנפרד במסלול מבוגרים ומסלול ילדים
 • הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה א', ב' ג'  – שלושה קורסי הדרכה סימסטריאליים באינטגרציה של הפסיכותרפיה במהלך שנים א' וב' לחוד במסלול 

 
קורסי רשות:

 • EDT - טיפול חוויתי אינטגרטיבי בילדים
 • DBT  - עקרונות ויישומיהם – קורס כפול
 • גישות ממוקד רגש וחוויה (EFT, EDT, AEDP) – עקרונות ויישומים בטיפול בילדים– קורס כפול
 • גישות ממוקד רגש וחוויה (EFT, EDT, AEDP) – עקרונות ויישומים בטיפול קורס כפול –חלק ילמד בנפרד למטפלים  במבוגרים ומטפלים בילדים
 • ACT – עקרונות ויישומיהם – קורס כפול
 • קשיבות וחמלה – הקנייה ויישומים קליניים בטיפול במבוגרים/ילדים– קורס כפול – 
 • ביופידבק – הכשרה ויישומים קליניים במבוגרים/ילדים– קורס כפול –סכמה תרפיה – הקנייה ויישומים קליניים – קורס כפול

 

יחידה ב' – התייחסותיות והקשר הטיפולי

 
קורסי חובה (7)

 • הגישה הפסיכודינמית – מיפוי זרמים ומודלים בראיה היסטורית על פני צירים מארגנים – 
 • עקרונות הגישה ההתייחסותית  
 • הקשר הטיפולי כגורם משותף – אינטגרציה בין מודלים פסיכואנליטיים והומניסטיים לממצאים מחקריים מודלים של אינטר-סובייקטיביות ומשמעויותיהם הקליניות 
 • טיפול התייחסותי בילדים ובני נוער –מסלול ילדים/ תהליך וטכניקה בטיפול התייחסותי –  מסלול מבוגרים
 • הדרכה מעמדה התייחסותית א' וב' – בנפרד למסלול ילדים ומסלול מבוגרים. 
קורסי רשות
 • טראומה ודיסוציאציה מעמדה התייחסותית- יפורסם
 • המשמעויות של ההשתתפות הבלתי נמנעת החיונית של המטפלת כסובייקט בטיפול  - ד"ר שרון זיו ביימן
 • היבטים פוליטיים ותרבותיים של פסיכותרפיה מזווית התייחסותית – טובה בוקסאום

 
קורסים בחירה אפשריים נוספים (צפויים להתווסף קורסים נוספים):

 

 • תכנית הכשרה בטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות – 90 שעות אקדמיות. השתתפות בשנת הפרקטיקום הנלווית לקורס כרוכה בתשלום נוסף – בריכוז ד"ר אילי אשד בר שדה.
 • התמודדות עם מצבי אבל ואובדן – תיאוריה, מחקר וקליניקה- ד"ר אביטל גרשטיין ליטוין

 

מתוכננות להיפתח בעתיד הקרוב:

 • תכנית הכשרה להתערבויות טיפוליות במצבי אובדן וסיכון חיים – 90 שעות אקדמיות
 • תכנית הכשרה לטיפול אינטגרטיבי בהפרעות פסיכוסומטיות – 90 שעות אקדמיות

 

הדרכה אישית – הסטודנטים יצטרכו לקיים 50 שעות הדרכה אישיות עם מדריכים המוכרים על ידי התוכנית כבעלי יכולת להדריך פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. עלות שעת הדרכה יהיה 220 ₪ לשעה.  ההתקשרות בין המודרך למדריך תעשה בתיאום סגל התוכנית, אך התשלום יוסדר בין ביניהם והתשלום יועבר ישירות מהמודרך למדריך.

 

 

התוכנית מיועדת ל – פסיכולוגים מומחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.

 
סגל התוכנית:

מנהלת התוכנית – ד"ר שרון זיו ביימן​
ועדת היגוי - פרופ' גילי גולדצויג, פרופ' רבקה יעקובי, ד"ר דפנה דולברג, ד"ר סמי חמדאן, ד"ר מרב כהן-ציון


סגל הוראה – דורון וינשטוק, ד"ר ליהי חמל בלסון, שרון זיו ביימן, אנדרס קוניצ'זקי, ד"ר אביטל גרשפלד לטוין – רשימה חלקית

 

שכר לימוד בתוכנית:
11,000 ₪ לשנה אקדמית. ס"ה 33,000 ₪ לשלוש שנים – כולל 600 שעות הוראה והדרכה במסגרת תכנית הלימודים,
משתתפי התוכנית יזכו בכניסה חופשית לכל ימי העיון של מכון מפרשים.
לא כולל הדרכה אישית כמפורט לעיל

 

תכנית לימודים של יחידות החובה:


שנה א'
סמסטר א' – מבוא לאינטגרציה של הפסיכותרפיה א', יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה א'


סמסטר ב' – מבוא לאינטגרציה של הפסיכותרפיה ב', גישה הפסיכודינמית – מיפוי זרמים ומודלים בראיה היסטורית על פני צירים מארגנים, הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ב'


שנה ב'
סמסטר ג' – יסודות ועקרונות של מטיפול ממוקד וקצר מועד, עקרונות הגישה ההתייחסותחת, הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה התייחסותית א'


סמסטר ד' – הקשר הטיפולי כגורם משותף – אינטגרציה בין מודלים פסיכואנליטיים והומניסטיים לממצאים מחקריים, טיפול התייחסותי בילדים ובני נוער / תהליך וטכניקה בטיפול התייחסותי, פסיכותרפיה מעמדה התייחסותית ב'


שנה ג'
סמסטר ה' - מודלים של אינטר-סובייקטיביות ומשמעויותיהם הקליניות, הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ג', קורס בחירה
ס"ה 15 קורסים

 

 

5 קורסים נוספים ניתן יהיה לבחור מתוך היצע הקורסים במכון מפרשים שילמדו בימי ו' או בימי  ג' אחה"צ ביניהם קורסים בודדים של 26 אקדמיות, קורסים כפולים של 52 שעת אקדמיות, או  תוכניות הכשרה בהיקף של 90-130 שעות במכון מפרשים לפי הידיעון שיתפרסם מדי שנה.

 
 

 

​​​