כניסה

ימי עיון של המכון לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018


בהשתתפות: ד"ר דפנה דולברגגב' נעמה גרינולדד"ר רותי דרדיקמן -עירון, ד"ר מעין שורר, ד"ר איל אליאש.

ביום שישי ה-9.3.18 בשעות 8:30-14:00


ערב קליני: ממד התרבות  במסגרת מודל היהלום לטיפול אינטגרטיבי רב-ממדי

מגיש: ד"ר שלמה אריאל

ביום רביעי, 14.3.18 בשעות 18:00-21:00