כניסה

בסיס הנתונים של המכון

המחקר מתבצע על מאגר נתונים קיים שהוקם כחלק ממחקר הדוקטורט "החשיפה העצמית של המטפל: השפעות על תוצאות הטיפול ותפיסת המטפל" (שרון זיו-ביימן, 2010). המאגר קיים כולל 86 טיפולים מוקלטים בני 12 מפגשים (סה"כ 1032 פגישות מוקלטות) שנערכו ע"י 21 מטפלות ומטפלים שונים ועל נתונים שהתקבלו משימוש במגוון כלי אשר הועברו למטופלים ולמטפלים לפני, במהלך ובסיום הטיפול.  

 

המטפלים שלקחו חלק במחקר הוקצו באופן רנדומלי לאחת מבין ארבע קבוצות מחקר:

 

(א) קבוצה שעברה את הסדנה, והתבקשה להרבות בשימוש בחשיפה עצמית בעיקר מיידית (חשיפת רגשותיו של המטפל כלפי המטופל, הטיפול או הקשר הטיפולי); (ב) קבוצה שעברה את הסדנה, והתבקשה להרבות בשימוש בחשיפה עצמית בעיקר לא מיידית (חשיפה של מידע אישי ועובדתי, הנוגע לחייו של המטפל מחוץ לטיפול): (ג) קבוצה שעברה סדנת הכשרה קצרה, והתבקשה להימנע משימוש בחשיפה עצמית; (ד) קבוצה שלא עברה סדנה, והתבקשה להימנע משימוש בחשיפה עצמית.

 

ההכשרה שניתנה למטפלים בשלושת הקבוצות הראשונות הייתה סדנה בת שמונה שעות, שהתבססה על עקרונות המשותפים לטיפולים קצרי-מועד (Marmar, 1990; Reich & Neenan, 1986) וכן על מודל שלושת השלבים האינטגרטיבי של Hill (2009). במהלך הסדנה, נתבקשו המטפלים ליישם את עקרונות היסוד של הטיפול קצר-המועד, לעבוד על חקירה, תובנה ופעולה ולעשות שימוש במיומנויות הטיפוליות המפורטות במודל של Hill.

 

טרם תחילת הטיפול מילא כל מטופל את השאלונים הבאים: שאלון רקע מטופל, שאלון אמפטיה כתכונה (IRI), שאלון סגנונות התמודדות (Brief Cope), שאלון התקשרות (ECR) ושאלון סימפטומטולוגיה (BSI). בנוסף, בתחילת כל פגישה טיפולית מילא כל מטופל ומטפל את שאלון תוצאות הטיפול (Outcome Questionnaire – OQ-45) להערכת השיפור הטיפולי מאז הפגישה הקודמת. בסיום כל פגישה מילאו המטופלים והמטפלים את שאלון הערכת המפגש הטיפולי (SEQ: Session Evaluation Questionnaire, Form 4) ואת שאלון הנעזרות (Helpfulness) – המידה בה הפגישה הנוכחית נתפסה כמסייעת. בסיום הטיפול מילאו המטופלים והמטפלים את מדד הנעזרות (Helpfulness) בהתייחס לטיפול כולו ואת שאלון סיכום הטיפול להערכת המטפל והטיפול (מידת המקצועיות של המטפל ומידת הנעימות, מידת המצוקה הנוכחית והערכת רמת המצוקה טרם הטיפול). בנוסף, מילאו המטופלים שוב את שאלון הסימפטומטולוגיה (BSI), כדי שניתן יהיה לבדוק את מידת ההשתנות הסימפטומטית בעקבות הטיפול.