כניסה

גורמים המשפיעים על הקשר בין השיפור הסימפטומטי לבין החוויה הסובייקטיבית של שיפור במצוקה

ניתן לחלק את המדדים המשמשים להערכת תוצאות הטיפול למדדים של שיפור סימפטומטי אל מול מדדים המתייחסים לחוויית המטופל את המידה בה הטיפול סייע לו. הספרות (Midgley, Ansaldo, & Target, 2013) מצביעה על הצורך לחקור את יחסי הגומלין בין שני סוגי ממדי תוצאה אלו ואת הגורמים המשפיעים על מערך קשרי זה.

 

אנו מנסים לבחון את מערך הקשרים בין שיפור סימפטומטי וחווית הנעזרות של המטופל  הן ברמת הפגישה הטיפולית והן ברמת הטיפול כולו ולעמוד על השפעת משתנים שאנו מאמיני כי הם משפיעים על מערך קשרים זה, כגון סגנון ההתקשרות של המטופל, רמת הסימפטומים הראשונית שלו וסגנון ההתמודדות שלו.