כניסה

מיפוי מיומנויות טיפוליות והקשר בינן לבין תוצאות הטיפול

המחקר על יחסי הגומלין בין השפעתן של מיומנויות טיפוליות ספציפיות ("הטכניקה הפעילה") לבין  השפעת משתני הקשר הטיפולי ("הגורמים הלא-ספציפיים") על תוצאות הטיפול מהווה את אחד מנושאי הליבה בהם עוסקים מחקרי תהליך בפסיכותרפיה. לאחר מגמה בולטת בעשורים האחרונים להתמקד בחקר ה"גורמים הלא-ספציפיים", שנמצאו כמנבאים מובילים של הצלחת הטיפול, עולה כיום צורך להעמיק את המחקר על יעילות השימוש במיומנויות שונות ועל האופן בו משתני אישיות של המטופל, מאפיינים תרבותיים, מאפייני המצוקה וגורמים נוספים ממתנים את מערך הקשרים שבין המיומנויות הטיפוליות לבין תוצאות הטיפול.

 

צוות המחקר של המכון בוחן את ההשפעה של תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי  הטיפול השונים על הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללו, תוך בחינת השערה כי איזון בין מיומנויות תומכות לבין מיומנויות מעמתות יתרום להצלחת הטיפול, במיוחד בשלב הליבה של הטיפול.

 

צוות המחקר עוסק בסיווג פגישות טיפוליות באמצעות מערכת ה-Helping Skills System אשר פותחה ע"י Clara Hill –מערכת לסיווג מיומנויות המטפל בפסיכותרפיה, המסווגת באופן בלעדי וכוללני כל מיומנות של המטפל לאחת מבין 12 קטגוריות. התכנון הוא לסווג את המיומנויות הטיפוליות של פגישות 3,   6, ו- 10 של המטופלים במאגר לצורך בחינת ההשערות.

שלב ראשון במחקר, בו ינותחו פגישות 3, 6 ו- 10 של 33 מטופלים בקבוצות המחקר בהן המטפלים נמנעו משימוש בחשיפה עצמית יוצא בימים אלו לדרך בתמיכת מענק מחקר פנימי של המכללה.