כניסה

קבוצת הדרכה מעמדה התייחסותית א' וב'

קבוצת ההדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה התייחסותית תהווה נדבך משמעותי בתהליך הלמידה, עיצוב הזהות וההתפתחות המקצועית של הלומדים בתכנית. השילוב של הדרכה מתמשכת באינטגרציה של הפסיכותרפיה לבין הדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה התייחסותית יאפשר התפתחות של יכולות מקצועיות לנהל תהליכים טיפוליים מגוונים המעוגנים בקשר טיפולי, המשמש מתוך תפיסה התייחסותית, כמרחב בינאישי, משחזר ומחדש, המאפשר תהליכים של מנטליזציה, המשגה, איחוי, החייאה, צמיחה, ריבוי בחוויית העצמי והאחרים ואינטגרציה נפשית של המטופל. קורסי ההדרכה ישמשו כמרחב בינאישי שיסלול את הדרך להתהוות של היכולות לנהל תהליכים טיפוליים אינטגרטיביים בהקשר של קשר הטיפולי המשמש הן כמצע להצלחת ההתערבויות הטיפוליות המגוונות והן כמרחב טיפולי בפני עצמו.

 

מנחים:

דורון וינשטוק - פסיכולוג קליני שותף מנהל ב"קבוצת שיח מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", צוות הדרכה מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים.


ד"ר שרון זיו ביימן פסיכולוגית קליניתֿ, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה, מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות.


* מידע נוסף על קבוצת ההדרכה ותאריכי המפגשים יתפרסמו בקרוב