כניסה

טיפול קצר מועד אינטגרטיבי

*קורס זה נלמד בין קורסי החובה בתוכנית עוגן - תוכנית הלימוד התלת שנתית של מכון מפרשים


מרצה: ד"ר שרון זיו ביימן


אודות המרצה - ד"ר שרון זיו ביימן היא פסיכולוגית קליניתֿ, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה. מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות.


תיאור הקורס:

הקורס יציע מבט על מיקוד בטיפול ומשך הזמן של הטיפול כרכיבים של כל תהליך טיפולי וסקירה של הרקע להתפתחותם של מודלים ממוקדם וקצרי מועד בפסיכותרפיה. יתקיים דיון בהבדל בין התערבות במשבר לטיפול ממוקד וקצר מועד. לאחר מכן, יתמקד הקורס בלמידה של מודלים טיפוליים ממוקדים וקצרי מועד מגישות שונות תוך היכרות מפורטת עם המיומנויות הטיפוליות הרלוונטיות. החומר הנלמד יודגם ויומחש באמצעות דיון במקרים טיפוליים. בחלק האחרון של הקורס יתקיים דיון ביקורתי לגבי היתרונות החסרונות של המודלים הנלמדים.


מטרות הקורס:

  • ללמוד על המיקוד ומשך הטיפול כמרכיבים מרכזיים בפסיכותרפיה ועל החשיבות של שימוש גמיש, מיטבי ומבוסס מחקר בהם.
  • להקנות ידע על מאפיינים ומודלים של טיפול ממוקד וקצר מועד והרקע להתפתחותם.
  • לרכוש מיומנויות של טיפול ממוקד וקצר מועד בהתאם למודלים.
  • לקיים דיון ביקורתי ביתרונות ובחסרונות של טיפולים ממוקדים וקצרי מועד ובמשמעויותיהם.

 

מועדי קורס: מועדי הקורס יפורסמו בקרוב


דרישות הקורס:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע  2600  ש"ח

מתמחים וסטודנטים: 2200 ש"ח

בוגרים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללה האקדמית תל אביב יפו: 1900 ₪


כיצד נרשמים:

  • יש לשלוח מייל עם הכולל את שמכם המלא ומספר טלפון לכתובת mifrasim@mta.ac.il :ולציין באיזה פעילות התעניינתם
  • לשאלות ובירורים ניתן להתקשר או לשלוח הודעת סמס052-7341212