כניסה

התייחסותיות והקשר הטיפולי - יחידת ליבה של תוכנית "עוגן"

מנהלת אקדמית: ד"ר שרון זיו ביימן


יחידת ההוראה תעסוק בקשר הטיפולי כמצע של שינוי וכמרחב של שינוי. זאת, מתוך עמדה אינטגרטיבית הרואה בקשר הטיפולי כאחד הגורמים המשותפים המשמעותיים ביותר למודלים טיפוליים שונים. היחידה תציע שילוב בין המשגת הקשר הטיפולי במושגיהן של גישות טיפוליות שונות (פסיכודינמית, הומניסטית, אקזיסטנציאליסטית, קוגניטיבית והתנהגותית) לבין ממצאים והמשגות מחקריים. באופן ספציפי, תשים היחידה דגש על תפיסת הקשר הטיפולי לאורך התפתחותה של הגישה הפסיכודינמית, תוך התמקדות בגישה ההתייחסותית. לאחר מיפוי של זרמים בגישה הפסיכודינמית והמשגה של תפיסתן את תפקידו של הקשר הטיפולי בתהליך הטיפול, ילמדו לעמקם היסודות של הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה ההתייחסותית. גישה זו רואה בקשר הטיפולי כבעל פוטנציאל לייצר מרחב אינטר-סובייקטיבי ,שמאפשר תנועה בחיי הנפש של המטופל ובהלימה גם של המטפל, תוך אפשרות לתנועה דיאלקטית בין שיחזור ויצירה מחודשת של מטריצות של יחסים ומצבי עצמי, מתוך הנחה שהתוך-אישי והבינאישי בחיי הנפש כרוכים זה בזה וזקוקים לתנועה מתמדת ודיאלקטית.


הקורס שיתמקד בגישה ההתייחסותית יסקור בהרחבה היבטים של הקשר הטיפולי כמאפשר שינוי מתוך עמדה התייחסותית, תוך ביסוס ההצעה כי לגישה ההתייחסותית כלים להמשיג את עצמת משמעותו של הקשר הטיפולי כגורם משותף המנבא את הצלחת הטיפול מעבר לגישות. הבנות אלו יחוזקו באמצעות מחקרים המעידים על הרכיבים המרפאים של הקשר הטיפולי כמצע לשינוי או כמרחב של שינוי (Zilcha-Mano, 2017), תוך התייחסות לברית הטיפולית במושגיו של Bordin) 1979), לאמפטיה, למשוב מהמטופל, לסנכרון בחוויית הטיפול בין המטופל לבין מטפל ולאיחוי קרעים בקשר הטיפולי כממדים מבוססי מחקר של הקשר הטיפולי. להערכתנו, היכרות מעמיקה זו עם הקשר הטיפולי כמרחב התייחסותי, תוך המשגתו באמצעות מושגיהם של גישות שונות בשילוב היכרות עם ידע מחקרי עשיר הינה חיונית ליכולת של מטפלים לנהל מתוך הבנה מעמיקה והתמסרות את אחד המשאבים החיוניים ביותר להצלחת הטפול – הקשר הטיפולי על ממדיו השונים. 

 

קורסי הליבה של היחידה:


* הגישה הפסיכודינמית - מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית על פני צירים מארגנים -  דורון וינשטוק


עקרונות הגישה ההתייחסותית- ד"ר שרון זיו ביימן


* הקשר הטיפולי כגורם משותף - אינטגרציה בין מודלים פסיכואנליטיים-התייחסותיים והומניסטיים לבין ממצאים מחקריים ומשמעויותיהם הקליניות- פרופ' סיגל זילכה-מנו, ד"ר שרון זיו ביימן


** קבוצת הדרכה מעמדה התייחסותית א' וב' - ד"ר ליהי חמל בלסון, ד"ר שרון זיו ביימן , דורון וינשטוק

 

*  מספר מקומות מוגבל בקורס זה יוקצה לסטודנטים שאינם משתתפים בתכנית ההכשרה התלת שנתית

 

** קורס זה ייעודי לסטודנטים בתכנת ההכשרה התלת שנתית בלבד. הרשמה של סטודנטים נוספים

     לא תתאפשר.


קורס הבחירה של היחידה: קורסים אלה יקיימו בשנת הלימודים התשע"ט


טראומה ודיסוציאציה מעמדה התייחסותית - יפורסם


מודלים של אינטר-סובייקטיביות  - יפורסם


המשמעויות של ההשתתפות הבלתי נמנעת והחיונית של המטפלת כסובייקט בטיפול  - יפורסם


כיצד נרשמים

  • על מנת להירשם לקורס ניתן למלא טופס פנייה - לחצו כאן - ונחזור אליכם עם כל הפרטים
  • בנוסף ניתן לשלוח מייל עם הכולל את שמכם המלא ומספר טלפון לכתובת: mifrasim@mta.ac.il ולציין באיזה פעילות התעניינתם
  • לשאלות ובירורים ניתן להתקשר או לשלוח הודעת סמס – 0527341212


 

 
מנהלת המכון:
מרכז תחום מחקר:
מרכז תחום הוראה:
פקס:
דואר אלקטרוני:
טלפון:
מתעניינים במכון מפרשים?