כניסה

קורס: המשמעויות של ההשתתפות הבלתי נמנעת והחיונית של המטפלת כסובייקט בטיפול

​הקורס יפתח בשנת הלימודים התשע"ט.

מידע על הקורס ותאריכים יתפרסמו בקרוב