כניסה

היחידה לחקר ופיתוח חמלה עצמית בחינוך ובפסיכותרפיה

היחידה לחקר ופיתוח חמלה עצמית בחינוך ובפסיכותרפיה שמה לה למטרה לפתח את היכולת לחמלה עצמית בקרב בני נוער ומבוגרים. אנו מאמינים שחמלה עצמית יכולה להוות גורם חוסן מפני מתחים ואירועי דחק בחיים ולהוות גורם שמסוגל להקטין חרדה ודיכאון.


לאור זאת מטרת היחידה היא לפתח תוכניות התערבות מונחות ראיות להעצמת החמלה העצית בקרב מבוגרים ומתבגרים.

מטרת התוכניות היא לפתח סדנאות להעצמת חמלה עצמית בבתי ספר ולהטמיע אותן כחלק משגרת הלימודים של תלמידים החל מבית ספר יסודי וכלה בתיכונים. אנו מאמינים שתכונה זו יכולה להוות משאב התפתחותי לחיזוק האישיות ולפיתוח אמפטיה והבנה של האחר והעולם.


בקרב מבוגרים אנו מעבירים סדנאות חוויתיות ומקיימים תוכנית הכשרה למטפלים אשר מעוניינים לשלב חמלה עצמית כחלק מהפרקטיקה הפסיכותרפויטית שלהם.