כניסה

סדנאות

סדנאות לילדים ונוער

גיל בית הספר מאופיין בתהליכים קוגניטיביים ורגשיים רוויים באתגרים התפתחותיים המעצבים את האישיות. ילדים בגילאים אלו אמורים ללמוד קודים חברתיים לא פשוטים ולהתנהל בעולם שלעתים עלול להחוות כמבלבל ומאיים.

לאור זאת חשוב מאוד לפתח אמפטיה, חמלה, תחושת שייכות ויכולת להתבונן על המציאות האישית והחברתית בצורה מורכבת.

מחקרים רבים מצביעים על כך שחמלה עצמית, קשורה באופן חזק לרווחתו הפסיכולוגית של הפרט– היא מקושרת עם יותר סיפוק חיים, אינטליגנציה-רגשית ורווחה כללית ומפחיתה פסיכופתולוגיה – דיכאון, חרדה ובושה .יתרה מזאת חמלה עצמית קשורה באופן חיובי לאושר, אופטימיות, רגש חיובי, חוכמה, יוזמה אישית, סקרנות ותכונות של נעימות, מוחצנות ומצפוניות. מכאן, ניתן לגרוס כי חמלה עצמית הינה משתנה חשוב אשר מיוחס לבריאות וחוסן נפשי. חמלה עצמית מקדמת את תחושת הערך העצמי דרך יציבות פנימית, ללא תנאים וללא הצורך בהשוואה לאחר ולכן היא מונעת תופעות של בריונות והתמקדות אגוצנטרית בעצמי.

מתוך הרצון לעזור לפתח חמלה עצמית בקרב ילדים ומתבגרים פיתחנו סדנאות המיועדות לילדים ונוער.

הסדנאות נערכות המסגרת קבוצות של 8-10 ילדים אחת לשבוע במשך 8 שבועות. כל מפגש עורך כשעה.

הסדנה הינה חוויתית ובמהלכה יתנסו הילדים בסוגים שונים של מדיטציה המותאמת לילדים ובפעילויות חברתיות שנועדו לפתח את הסובלנות כלפי רגשותיהם ורגשות החברים האחרים בקבוצה. המטרה היא להרחיב את ההבנה ואת האמפטיה כלפי חברי הקבוצה האחרים ולפתח את היכולת לקבל את העולם הפנימי מתוך תפיסה מורכבת יותר.

הסדנאות מועברות על ידי מטפלי היחידה בהנחיה של פסיכולוג קליני בכיר.

 

סדנאות למבוגרים

באמצעות הסדנה המשתתפים יכירו ויעמיקו בהבנת המושג חמלה העצמית. הסדנה תאפשר העמקה בחוויה האישית תוך התבוננות חומלת ובלתי מאומצת, זיהוי והכרות עם מכשולים העולים במהלך תרגול מדיטציה וקבלת כלים להתמודדות יומיומית עם מצבים מלחיצים. למעשה, הסדנה תעניק למשתתפיה כלים אשר בעזרתם יוכלו להרחיב את היכולת לקבלה עצמית ובכך גם אפשרות לפיתוח סובלנות גם כלפי הזולת. בזכות אותם קשרים הפוכים בין חמלה עצמית לדיכאון, חרדה, ותוקפנות כלפי העצמי, הסדנה תעזור לעודד התנהגות פרו-חברתית, להעצים קשרים בינאישיים ולהגביר את החוסן הפסיכולוגי של המשתתפים.

הסדנאות יהיו בנות שמונה מפגשים במשך 75 דקות לכל מפגש, אחת לשבוע. בכל סדנא ישתתפו 10-12 משתתפים. הסדנא תכלול חלקים דידקטיים וחלקים התנסותיים במהלכם נתרגל מדיטציה ותרגילים לפיתוח חמלה עצמית. את הסדנאות יעבירו שני מנחים אשר הוכשרו בפרוטוקול ייחודי לפיתוח חמלה עצמית. תוכנית ההתערבות תתמקד בפיתוח חמלה עצמית ומטרתה להעניק למשתתפיה כלים אשר יקלו על התמודדותם עם האתגרים הרגשיים המאפיינים את תקופה זו בחייהם. באמצעות הסדנה המשתתפים יכירו ויבינו את התיאוריה והמחקר בתחום החמלה העצמית; ילמדו להעמיק בחווייתם האישית תוך התבוננות חומלת ובלתי מאומצת; יזהו ויכירו מכשולים העולים במהלך תרגול קשיבות ויקבלו כלים לפיתוח חמלה עצמית. הסדנה כוללת ארבע חלקים: הראשון, היכרות ופסיכו-הדרכה בתחום החמלה העצמית; השני- העמקת ההבנה לגבי המונח 'חמלה עצמית'. השלישי, זיהוי תחושות ורגשות אישיים הקשורים למרכיבים של החמלה העצמית: ביקורת ונדיבות, בידוד מול שייכות  ואפשרות לשינוי הדיאלוג הפנימי הקיים. הרביעי, סיכום ודיון. במהלך הסדנה, המשתתפים יעמיקו את הבנתם באמצעות תרגילים שונים: אימון בקשיבות ובמדיטציית חמלה עצמית, תרגילי התבוננות באמצעות כתיבה , דיון קבוצתי לאור קטעים ספרותיים הקשורים לחמלה עצמית וכן תרגול בבית של המדיטציות שנלמדו בסדנה.