כניסה

הכשרה

הכשרה בסיסית- קורס בנושא קשיבות וחמלה עצמית במסגרת מכון מפרשיםהכשרה למטפל SCP  Self- Compassion Psychotherapist- פרקטיקום 20 שעות במתכונת של 10 מפגשים של הדרכה שבועית בת שעתיים. במסגרת הפרקטיקום המשתתפים יעלו מקרים מתוך ההתנסות הקלינית שלהם ותיבחן האפשרות לשלב כלים של חמלה עצמית כחלק מהטיפול.


מהנחה סדנאות חמלה עצמית- על מנת לקבל הכשרה של מנחה סדנאות לפיתוח חמלה עצמית יידרש המועמד להתנסות בהעברת סדנה  לצד אחד ממנחי היחידה. לאחר מכן יעביר סדנה נוספת בליווי הדרכה של מנחה מוסמך.

הסדנאות הן בנות 8 מפגשים שבועיים של שעה וחצי ונועדו לאוכלוסייה בוגרת ולבני נוער.