כניסה

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית


ראש המגמה: פרופ' חדוה בראונשטיין ברקוביץ

 

מייל: hedvab@mta.ac.il

 


המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית מכשירה פסיכולוגים לעבוד במרכזי ייעוץ לבחירת מקצוע בחברות לאבחון ומיון כוח אדם, במחלקות משאבי אנוש של חברות וארגונים וביחידות לשיקום -תעסוקתי.

 

תחומי עיסוקו של הפסיכולוג התעסוקתי הינם:

 ייעוץ בבחירת מקצוע ותכנון קריירה, איבחון ומיון משאבי אנוש, התערבות קצרת מועד במשברים הנוגעים בעולם
העבודה ופיתוח הקריירה, ייעוץ ופיתוח משאבי אנוש בתוך הארגון ופיתוח אמצעי מיון והערכה חדשניים.

 

 ליבת תוכנית הלימודים משקפת תחומי עיסוק אלו וכוללת 3 מוקדים:
אבחון ומיון, ייעוץ ותכנון קריירה ומשאבי אנוש בארגון.
הסמינרים מאפשרים העמקת הידע בתיאוריה ובמחקר של תחום הפסיכולוגיה התעסוקתית. שעורי הבחירה נועדו להעשרה הן בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית והן בתחומים הנלמדים בשאר מגמות ה - M.A לפסיכולוגיה שבמכללה.