כניסה

הנחיות לרישום


לסטודנטים בשנה ב' שלום רב,

להלן מספר הנחיות הכרחיות לקראת הרישום לקורסי סמסטר ב' תשע"ה

1.   בחירת מספר תכנית הלימודים האישית בעת צפייה במערכת השעות: ניתן לצפות ברשימת הקורסים דרך מערכת מידע-נט. כך תוכלו לראות רק את הקורסים הרלוונטיים לתכנית הלימודים שלכם. לצורך כך, יש להתחבר למערכת מידע-נט עם מס' ת.ז. והסיסמא, ולבחור בתפריט "אתרי קורסים" > "תכנית הלימוד שלי". כך תועברו באופן אוטומטי לתכנית הלימודים הספציפית של כל אחד ואחת מכם.

 

 


 

2.     רישום לפי מקבצים

א.      הרישום למערכת השעות מתקיים על פי מקבצים. ישנם 3 מקבצים אפשריים מבניהם עליכם לבחור אחד.  יש להירשם לאותה קבוצת שיעור ותרגיל עקבית בכל המערכת. לדוגמא, אם בחרתם בקורס "פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה ב' " שיעור ב', עליכם להירשם גם לקורס "שיטות מחקר איכותניות "- שיעור ב' ותרגיל ב1/ ב2/ ב3.

ב.      רישום לקורס "יישומים סטטיסטיים" – כל קבוצות הלימוד והתרגול מתקיימות ביום ג'. קבוצות ד' ו-ה' מיועדות לסטודנטים שאינם בהתמחות בניהול משאבי אנוש. קבוצות ו' ו-ז' מיועדות אך ורק לסטודנטים שהינם חלק מההתמחות בניהול משאבי אנוש. יש להירשם לפי חלוקה זו בלבד!

ג.       רישום לקורס "סדנת מחקר ב' " – יש להירשם לקבוצה המתאימה לקבוצת הרישום ליישומים סטטיסטיים, או לחילופין לקבוצה שמתקיימת בימי ד' בין השעות 14:30-17:30 עם חגי רבינוביץ'. שימו לב, המפגשים בסמסטר ב' הינם אישיים ומתואמים ישירות מול המרצה. המפגשים יתקיימו במסגרת שעות הקורס אליו נרשמתם. חלק מהקבוצות הן בנות 1.5 שעות וחלקן האחר – 3 שעות (בהן מכסת הסטודנטים שיכולים להירשם הינה גדולה יותר). בפועל, הפגישה עם המרצה תימשך כ-20 דקות, אחת לשבועיים. החלוקה לשעות הפגישה תתבצע ישירות מול המרצה, ותתקיים רוטציה בין הקבוצות. לדוגמא, בסדנת מחקר שמתקיימת בין השעות 14:30-17:30 סטודנט יגיע לפגישה בשעה 14:30 בפגישה מס' 1, בפגישה מס' 2 עשוי להגיע לפגישה בשעה 17:00 וכן הלאה. ** שימו לב, לא יתאפשר רישום בחפיפה בין קורס זה וקורסים אחרים.

ד.      הקורס "תיאוריות סוציולוגיות ב' " מתקיים פעמיים בשבוע.

לתשומת לבכם, המערכת הממוחשבת לא מונעת ערבוב מקבצים וזאת כדי שבתקופת הרישום המאוחר (בשבועיים הראשונים של הסמסטר) תוכלו לערבב בין המקבצים על בסיס מקום פנוי. לכן, האחריות על הרישום על פי מקבצים היא על הסטודנט. סטודנט שלא יפעל על פי ההנחיות, מערכת השעות שלו תימחק ורישומו מחדש ייקבע על בסיס מקום פנוי.

גם בחלון הזמן לשינויים – בכל ערב החל מחלון הזמן הראשון של כל סטודנט, בין השעות 18:00-22:00 – לא ניתן לערבב בין המקבצים. ערבוב בין המקבצים יתאפשר אך ורק בתקופת הרישום המאוחר, כלומר בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

אנא הימנעו מאי נעימויות.


 

3.  קורסי בחירה

כזכור, יש להתחיל ללמוד את קורסי הבחירה החל משנה ב'. לצורך כך הותאמו לכם מספר קורסי בחירה בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה במערכת השעות.

הרישום לקורס "דינמיקה קבוצתית" יתבצע באמצעות מינהל ביה"ס ולאחר הגרלה. מידע נוסף יישלח אליכם בהודעה נפרדת.

בתקופת הרישום הרגיל, הרישום לקורסי הבחירה יוגבל לקורס אחד בלבד.

בתקופת הרישום המאוחר, תוכלו להירשם לקורסי בחירה ללא הגבלה על בסיס מקום פנוי.

נא להתעדכן במערכת השעות שבאתר. שימו לב, מספר המקומות בכל קורס מוגבל.

סטודנטים בתכנית במדעי ההתנהגות עם התמחות בניהול משאבי אנוש:

בנוסף לקורסי החובה, תלמדו קורס חובה הייחודי לתלמידי ההתמחות – "מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים". היקפו  4 נ"ז והוא יירשם במאזן חובותיכם האקדמיים כחלק מקורסי החובה במסגרת ההתמחות בניהול משאבי אנוש.  

לסטודנטים בהתמחות, אנו ממליצים ללמוד את קורסי הבחירה בסוציולוגיה החל משנה ב' מכיוון שמכסתם בתכנית הלימודים שלכם גדולה יותר מקורסי הבחירה בפסיכולוגיה.


 

4. רישום בהמתנה

בתקופת הרישום הרגיל, לא יתאפשר רישום בהמתנה במקרה של קורס מלא, לא בקורסי החובה ולא בקורסי הבחירה. במהלך הרישום המאוחר, תוכלו להירשם בהמתנה גם לקורסי החובה, בהם אין תרגיל וגם לקורסי הבחירה.

 

5. אנגלית

על פי תקנון הלימודים על הסטודנטים להגיע לרמת "פטור" באנגלית לכל המאוחר עד תום השנה השנייה ללימודים.

סטודנטים שעדיין לא הגיעו לרמת "פטור" באנגלית – יש להירשם לקורס אנגלית בסמסטר ב' (יוצעו קורסי אנגלית גם בסמסטר קיץ אך יהיו כרוכים בעלות כספית גבוהה מאשר עלותם בסמסטר ב').

שימו לב, סטודנט שלא יגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודיו (תום סמסטר קיץ), יופסקו לימודיו עד השגת הרמה הנדרשת.

 

 

 

בברכת רישום מוצלח,
ביה"ס למדעי ההתנהגות

 


 

 מציג תמונות