כניסה

סמינר מחלקתי "CBTI – טיפול קוגניטיבי התנהגותי באינסומיה"

ביום שני ה- 19.12.16 בין השעות 14:00-15:15 יתקיים בחדר 103, בניין פומנטו,

קולקוויום של ביה"ס למדעי ההתנהגות

בנושא

CBTI – טיפול קוגניטיבי התנהגותי באינסומיה – רקע, כלים, הצגת מקרה ודיון

מרצה: ד"ר מירב כהן-ציון, סגל ביה"ס למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב יפו