כניסה

תואר ראשון במדעי ההתנהגות

תכנית הלימודים לתואר הראשון במדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב-יפו מקנה לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות–פסיכולוגיה וסוציולוגיה.התכנית מפגישה את הסטודנטים עם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. בנוסף, התכנית מקנה מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת הלימודים השלישית משתתפים הסטודנטים בשני סמינרים מחקריים, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, כל סטודנט וסטודנטית עורכים מחקר עצמאי בהדרכה אישית. התכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה בכל האוניברסיטאות בישראל.

 

מבנה התכנית


היקף לימודי התכנית הוא 112 נקודות זכות: 88 נ"ז בקורסי חובה ו-24 נ"ז בקורסי בחירה.