כניסה

סגל אקדמי

 

 

<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GILIGOLD.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר למדעי ההתנהגותGILIGOLD@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GILIGOLD.aspx
ד"רAVI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVI.aspx
ד"רabigailli@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/abigailli.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/avitalgr.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רAVITALGR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVITALGR.aspx
מרAVIADRO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVIADRO.aspx
מרabrahamsa@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/abrahamsa.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/EDUARDOS.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רEDUARDOS@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EDUARDOS.aspx
גב'odettebo@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/odettebo.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/elkana.jpg?RenditionID=5" style="BORDER:0px solid;" />ד"רELKANA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ELKANA.aspx
גב'oritri@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/oritri.aspx
גב'ORLYZADO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ORLYZADO.aspx
מרcoheneya@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/coheneya.aspx
ד"רILANAHAI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ILANAHAI.aspx
ד"רELLENKA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ELLENKA.aspx
מרeladgr@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/eladgr.aspx
ד"רFALKAM@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/FALKAM.aspx
מרANDRESKO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ANDRESKO.aspx
גב'EFRATLUR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EFRATLUR.aspx
מרINBARBOA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/INBARBOA.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/BENYFELD.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רBENYFELD@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BENYFELD.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/KANDELLB.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרKANDELLB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/KANDELLB.aspx
ד"רGEVASHEN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GEVASHEN.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/gabrielnu.jpeg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רgabrielnu@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/gabrielnu.aspx
מרGILSU@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GILSU.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GALITAVI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />גב'GALITAVI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GALITAVI.aspx
ד"רGALITLAN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GALITLAN.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GILADGAL.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'GILADGAL@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GILADGAL.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DAVIDSC.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רDAVIDSC@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DAVIDSC.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DALITLEV.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רDALITLEV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DALITLEV.aspx
גב'danagorn@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/danagorn.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DANAPE.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רDANAPE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DANAPE.aspx
ד"רdannago@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/dannago.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DAFNABER.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רDAFNABER@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DAFNABER.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DAPHNA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רDAPHNA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DAPHNA.aspx
ד"רPALTIDAF@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/PALTIDAF.aspx
גב'DIKLABAR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DIKLABAR.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/HAGAIRA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרHAGAIRA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HAGAIRA.aspx
פרופ'HEDVAB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HEDVAB.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/HAIMH.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'HAIMH@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HAIMH.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/JAIMEAMS.png?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רJAIMEAMS@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/JAIMEAMS.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/CHENHAGA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרCHENHAGA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/CHENHAGA.aspx
גב'TALBN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TALBN.aspx
ד"רTALIASSA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TALIASSA.aspx
מרGOTTLIEB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GOTTLIEB.aspx
ד"רjannaah@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/jannaah.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/JUDITHRO.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />גב'JUDITHRO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/JUDITHRO.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/YONATANH.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רYONATANH@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YONATANH.aspx
מרyotampe@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/yotampe.aspx
ד"רELENA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ELENA.aspx
ד"רYAELPERE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YAELPERE.aspx