כניסה

סטודנטים כותבים בחטיבה לתקשורת פוליטית

במסגרת שיתוף הפעולה של החטיבה לתקשורת פוליטית, עם מעריב הבוקר​, פורסמו הכתבות הבאות: