כניסה

תואר ראשון במדעי ההתנהגות - התמחות בניהול משאבי אנוש


התמחות בניהול משאבי אנוש

​​ראש ההתמחות - ד"ר רפאל שניר

 

מהו ניהול משאבי אנוש?

ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בארגון. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. 


בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). 


כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית. לאור כל האמור לעיל, עולה הצורך בהתמחות בניהול משאבי אנוש. לימודי משאבי אנוש -היקף ומבנה ההתמחות

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה, כפי שנלמד בתכנית ה-B.A.  למדעי ההתנהגות. 

היקף קורסי הבחירה משתנה בהתאם למסלול הנבחר.


ניתן ללמוד את ההתמחות בשני מסלולים – בסיסי ומורחב.


המסלול הבסיסי 

ללימודי משאבי אנוש בהיקף כולל של 10 נקודות זכות 


​סה"כ נ"ז בתוכנית​היקף נ"ז של קורסי חובה כולל סמינרים במדעי ההתנהגות​היקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחות​היקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיה​היקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה 
​112​88​10​10​4


להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:


שם הקורסדרישות קדםמספר נ"ז
ציון עובר
שנה ב'  
סמסטר א'  
מבוא לניהול משאבי אנוש"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
מנהיגות והנעת עובדים (ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר א' או ב' )"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
סמסטר ב'  
מיון מועמדים לעבודה"מבוא לניהול משאבי אנוש"2
מנהיגות והנעת עובדים (ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר א' או ב' )"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
שנה ג'  
סמסטר א'  
הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש"2
סמסטר ב'  
פיתוח ארגוני"מבוא לניהול משאבי אנוש"2

 

המסלול המורחב

ללימודי משאבי אנוש בהיקף כולל של 24 נקודות זכות.

המסלול מאפשר להעמיק את הידע בניהול משאבי אנוש באמצעות התייחסות לנושאים נוספים מעבר לאלה במסלול הבסיסי, כגון: (1) שימור, פיתוח והשבחת ההון האנושי, (2) משפט עבודה ודיני עבודה, ו-(3) הבנה עסקית. כמו כן, מסלול זה כולל סדנה בנושאים רלוונטיים כגון הנחיית קבוצות, ניהול צוותים, וכדומה. 


במסלול המורחב תתקיים בנוסף גם התנסות מעשיתחלק א' של ההתנסות יכלול מבט לשטח ע"י חשיפה להרצאות אורח במגוון נושאים (גיוס, מיון, הדרכה, וכדומה). חלק ב' של ההתנסות יכלול גיבוש מענה צוותי לבעיות/אתגרים שהוצגו בהרצאות האורח וקבלת משוב עליו. 


סטודנטים במסלול המורחב לא ילמדו קורסי בחירה בתכנית. עם זאת, אין הדבר פוגע באפשרות הלומדים במסלול המורחב לפנות ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה או בסוציולוגיה בסיום לימודיהם, אם יחפצו בכך.


חשוב לציין כי תואר ראשון במדעי ההתנהגות  עם המסלול המורחב הוא תכנית מוכרת להסמכה על ידי העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל, שהינה הגוף המקצועי המוביל בתחום בישראל

(קישור להכרה מטעם העמותה


להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:


שם הקורסדרישות קדםמספר נ"ז
ציון עובר
שנה ב'  
סמסטר א'  
מבוא לניהול משאבי אנוש"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
מנהיגות והנעת עובדים (ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר א' או ב' )"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
סוגיות בהתנהגות אירגונית מיקרו ומאקרו"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
סמסטר ב'  
מיון מועמדים לעבודה"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
מנהיגות והנעת עובדים (ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר א' או ב' )"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'"2
שנה ג'  
סמסטר א'  
הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
התנסות מעשית א'"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
סמסטר ב'  
פיתוח ארגוני"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
פיתוח הון אנושי בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
משפט העבודה ויחסי עבודה"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
הבנה עסקית"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
סדנה (במסגרת הסדנה ניתן להירשם לאחד מהקורסים: ניהול צוותים או מיומנות הריאיון: סדנה מעשית)"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
התנסות מעשית ב'"התנסות מעשית א'"2


סמינר אופציונאלי

הסטודנטים בשני המסלולים (הבסיסי והמורחב) יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נקודות זכות על חשבון הסמינר הפסיכולוגי, מתוך היצע סמינרים כגון: (1) העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים, ו-(2) אתיקה וערכים בעולם העבודה.  למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד הסמינר מתחום משאבי אנוש אינו חובה.

* ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע הקורסים בהתמחות.


פתיחת המסלול המורחב מותנית במספר הנרשמים אליו. 


יתרונות ההתמחות בלימודי משאבי אנוש

לימודי ההתמחות בכל אחד משני המסלולים, ובמיוחד במורחב, יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים, מכוני מיון, חברות כוח-אדם, וחברות השמה. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, והתנהגות ארגונית. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה.  תנאי קבלה

כל מועמד/ת שהתקבל/ה ללימודים בביה"ס ונרשם/ה להתמחות – יוכל/תוכל ללמוד בה. 

בפועל, לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'. 


הבחירה במסלול הספציפי (הבסיסי או המורחב) תתבצע בתום סמסטר א' של שנה א'. 


תנאי קבלה לתכנית  עם ההתמחות  למסיימי  שנה א' בתכנית הרגילה


הקבלה לתכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא  שלושת  התנאים הבאים:

  • ציון ממוצע של  85 לפחות בכל קורסי החובה  של סמסטר א' שנה א'.
  • רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'.
  • ציון עובר בקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'".

בקשה למעבר לתכנית הלימודים עם התמחות בניהול משאבי אנוש תועבר למינהל בית הספר רק לאחר קבלת כל הציונים בקורסי החובה של סמסטר א' שנה א', ועד חודשיים לפני תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים העוקבת.

בתנאי שהסטודנט עומד בתנאים הנ"ל, הבקשה תיבחן ע"י ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש.

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג