כניסה

 חיפוש סגל - מדעי ההתנהגות

בית הספר למדעי ההתנהגות

דקן ביה"ס - פרופ' גיל גולדצוויג
03-6802525 03-6802526 bev@mta.ac.il

 

 

/sitecollectionimages/פרופ-יונתה-לוי.pngפרופ' יונתה לוידקנית בית הספר למדעי ההתנהגותyonatale@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/yonatale.aspx
/sitecollectionimages/eilon.vaadia.pngפרופ' ועדיה אילוןסגן הנשיא לעניינים אקדמייםeilon.vaadia@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EilonVaadia.aspx
/sitecollectionimages/dafnaber.jpg?renditionid=16ד"ר דפנה ברגרבסט-אגסיDAFNABER@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DAFNABER.aspx
/sitecollectionimages/daphna.jpg?renditionid=16ד"ר דפנה דולברגDAPHNA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DAPHNA.aspx
/sitecollectionimages/dalitlev.jpg?renditionid=16ד"ר דלית לב-ארי מרגליתDALITLEV@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DALITLEV.aspx
/sitecollectionimages/oferf.jpg?renditionid=16ד"ר עופר פייןOFERF@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/OFERF.aspx
/sitecollectionimages/samihamd.jpg?renditionid=16ד"ר סמי חמדאןSAMIHAMD@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/SAMIHAMD.aspx
/sitecollectionimages/giladgal.jpg?renditionid=16פרופ' גלעד גלGILADGAL@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/GILADGAL.aspx
/sitecollectionimages/avitsur.jpg?renditionid=16פרופ' רונית אביצור-חמיאלAVITSUR@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/AVITSUR.aspx
/sitecollectionimages/sabrina.jpg?renditionid=16ד"ר סברינה אופנהיימרSABRINA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/SABRINA.aspx
ד"ר מיכל אורגלר-שובMICHALOR@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/MICHALOR.aspx
/sitecollectionimages/elkana.jpg?renditionid=5ד"ר אודליה אלקנהELKANA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ELKANA.aspx
/sitecollectionimages/giligold.jpg?renditionid=16פרופ' גיל גולדצויגGILIGOLD@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/GILIGOLD.aspx
ד"ר יאנה אהוניסקה אסאjannaah@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/jannaah.aspx
/sitecollectionimages/avitalgr.jpg?renditionid=16ד"ר אביטל גרשפלד-ליטויןAVITALGR@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/AVITALGR.aspx
ד"ר מיכל רבקה בראוןmichalbu@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/michalbu.aspx
/sitecollectionimages/yonatanh.jpg?renditionid=16פרופ' יונתן הנדלזלץYONATANH@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/YONATANH.aspx
ד"ר קרן הנץ גמליאלKERENHAN@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/KERENHAN.aspx
/sitecollectionimages/gabrielnu.jpeg?renditionid=16ד"ר גבריאל נודלמןgabrielnu@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/gabrielnu.aspx
ד"ר שרון זיו-ביימןsharonzi@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/sharonzi.aspx
ד"ר רות זליגמןRUTHZE@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/RUTHZE.aspx
ד"ר עינת יהנהyeheneei@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/yeheneei.aspx
פרופ' רבקה יעקוביREBECCA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/REBECCA.aspx
ד"ר ענת לןanatla@mta.ac.il /he-il/StaffSite/Pages/ANATLA.aspx
פרופ' חן למפרטkhenla@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/khenla.aspx
/sitecollectionimages/haima.pngפרופ' חיים עינתHAIMH@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/HAIMH.aspx
ד"ר דפנה פלטיPALTIDAF@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/PALTIDAF.aspx
ד"ר מיכל פרויmichalfo@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/michalfo.aspx
ד"ר רונית רוט-חנניהRONITROT@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/RONITROT.aspx
ד"ר עדי שגיאADISA@MTA.AC.IL0547489441/he-il/StaffSite/Pages/ADISA.aspx
/sitecollectionimages/eransh.jpg?renditionid=16ד"ר ערן שדךERANSH@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ERANSH.aspx
פרופ' רות שרבניruthsh@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ruthsh.aspx
/he-il/staffsite/publishingimages/andres.jpgד"ר אנדרס קוניצזקיפסיכולוג קליני וראש המגמה לפסיכולוגיה רפואיתANDRESKO@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ANDRESKO.aspx
ד"ר הילה סגלhilasg@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/hilahse.aspx
פרופ' דני הופייןdanho@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DaniHop.aspx
/sitecollectionimages/shulamit.jpg?renditionid=16ד"ר שולמית גלרSHULAMIT@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/SHULAMIT.aspx
פרופ' סאמר חלביHALABISA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/HALABISA.aspx
ד"ר טוסמן ענבלinbalto@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/InbalTo.aspx
ד"ר כלפון חכמיגרי מאורMAORKALF@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/MAORKALF1003-3589.aspx
ד"ר דיאמנט אירןirendi@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/IrenD.aspx
ד"ר בורשטיין ליפסיק סנדרין יעלcendrinebursztein@gmail.com/he-il/StaffSite/Pages/CendrineBursztein.aspx
ד"ר שי מקדוויט דנהdanamc@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DanaMC.aspx