כניסה

 חיפוש סגל - מדעי ההתנהגות

בית הספר למדעי ההתנהגות

דקן ביה"ס - פרופ' גיל גולדצוויג
03-6802525 03-6802526 bev@mta.ac.il

 

 

/sitecollectionimages/natan.jpg?renditionid=16פרופ' נתן שניידרNATAN@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/NATAN.aspx
/sitecollectionimages/samihamd.jpg?renditionid=16ד"ר סמי חמדאןSAMIHAMD@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/SAMIHAMD.aspx
/sitecollectionimages/elkana.jpg?renditionid=5ד"ר אודליה אלקנהELKANA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ELKANA.aspx
/sitecollectionimages/dafnaber.jpg?renditionid=16ד"ר דפנה ברגרבסט-אגסיDAFNABER@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DAFNABER.aspx
/sitecollectionimages/daphna.jpg?renditionid=16ד"ר דפנה דולברגDAPHNA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DAPHNA.aspx

 

 

/sitecollectionimages/davidmic.jpg?renditionid=16גב' מיכל דודDAVIDMIC@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DAVIDMIC.aspx

 

 

/sitecollectionimages/galitavi.jpg?renditionid=16גב' גלית אבידרGALITAVI@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/GALITAVI.aspx