כניסה

ירידי תעסוקה

יריד תעסוקה האקדמית 2018

 

 

יריד 2017https://www.mta.ac.il/he-il/CarrierSite/Lists/YeridimPromotion/DispForm.aspx?ID=4יריד 2017https://employmentfair.mta.ac.il/2017, לאתר היריד<img alt="" src="/he-il/CarrierSite/yarid2015/DSC_5326.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />True
יריד 2016https://www.mta.ac.il/he-il/CarrierSite/Lists/YeridimPromotion/DispForm.aspx?ID=3יריד 2016https://employmentfair.mta.ac.il/2016/Pages/default.aspx, יריד 2016<img alt="" src="/he-il/CarrierSite/PublishingImages/Yarid2016/DSC_4437.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />True
יריד 2015https://www.mta.ac.il/he-il/CarrierSite/Lists/YeridimPromotion/DispForm.aspx?ID=2יריד 2015https://employmentfair.mta.ac.il/2015/Pages/default.aspx, יריד 2015<img alt="" src="/he-il/CarrierSite/yarid2015/DSC_5390.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />True
יריד 2014https://www.mta.ac.il/he-il/CarrierSite/Lists/YeridimPromotion/DispForm.aspx?ID=1יריד 2014https://acty.mta.ac.il/professionalDirecting/EmploymentFair/Pages/default.aspx, יריד 2014<img alt="" src="/he-il/CarrierSite/yarid2014/Picture%20019.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />True

 תמונות מירידי התעסוקה