כניסה

הרשמה ל"חושבים כאן ועכשיו" – שיחות עם פורצי דרך בפסיכותרפיה עם ג'ויס סלוצווור ויניקוט והגישה ההתיחסותית

פרטים אישיים
בסימון כאן אני מאשר שקראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו