כניסה

כנס עמותה ישראלית לבריאות הנפש של התינוק

23/11/2017 08:00 - 24/10/2017 15:00 | אודיטוריום ווסטון 001

כנס עמותה ישראלית לבריאות הנפש של התינוק 
הכנס יתקיים בין התאריכים 23-24.11
יום ה' – 8:00-16:00 אודיטוריום ווסטון | 12:00-16:00 כיתות 238, 131, 126, 111, 109, 026 בניין ווסטון.
יום ו' – 8:14:00 אודיטוריום ניהול וכלכלה | 12:00-14:30 כיתות 209, 108, 207, 110, 106 וחדר עיון גדול בניין ניהול וכלכלה.