כניסה

הרשמה לסדנה בנושא - מודלים של אינטרסובייקטיביות בפסיכותרפיה

במפגשים נעקוב אחר עקרונות היסוד של הגישה האינטרסובייקטיבית בפסיכואנליזה, נציג את הנחות היסוד התיאורטיות שלה, ומתוך כך, נבחן את היישומים הקליניים הנגזרים מהן. כמו כן ננסה לעקוב אחר קווי התפתחות שונים שהובילו אל הגישות האינטרסובייקטיביות, נכיר לעומק את המקורות מהם צמחו (כמו ויניקוט, ביון ואחרים), ונדון באופן מקיף ורחב בעמדות האינטרסובייקטיביות המגוונות עצמן. בתוך כך, ננסה לעמוד הן על המשותף בין הגישות האינטרסובייקטיביות השונות והן על השונה ביניהן, תיאורטית וקלינית. 
בהנחיית: ד"ר בעז שלגי וגב' עדית ניר 

שלושה ימי שישי בתאריכים: 19.2.21, 5.3.21, 19.3.21,  בין השעות  9:00-13:15

עלות: 700 ש"ח

מדיניות ביטולים:

1. ניתן לבטל את הרישום ליום העיון ולקבל את מלוא הסכום  עד ה - 5.2.21

2. בביטול של הרשמה בין ה -5.2.21 עד 12.2.21 כולל יזוכה המשלם ב 50% מסכום התשלום.

3. ביטול לאחר ה 12.2.21 יחוייב המשתתף במלוא הסכום.

4. ביטול הרשמה יתקבל בפנייה בכתב בלבד באמצעות מייל ל mifrasim@mta.ac.il

 

הוראות ותנאים כלליים:

1.יום העיון  אינו חלק מתוכנית לימודים לתואר, הוא נערך במסגרת לימודי תעודה ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות.

2.קיום יום העיון מותנה במספר נרשמים מינימלי

3.במידה ויום העיון לא יתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף

4.באם יום העיון לא יתקיים הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול יום העיון ביוזמת האקדמית,באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.​​​