כניסה

כנס כלכלה משתפת ומטבעות משלימים ככלים לפיתוח חברתי כלכלי

14/12/2017 14:30 - | אודיטוריום ניהול וכלכלה